שותפות מודיעין מדווחת לראשונה על הפקת נפט מתגלית הנפט ב-Grapevine - 0404
+
שותפות מודיעין מדווחת לראשונה על הפקת נפט מתגלית הנפט ב-Grapevine Grapevine Energy Meron Aronovitch

שותפות מודיעין מדווחת לראשונה על הפקת נפט מתגלית הנפט ב-Grapevine

שותפות החיפושים מודיעין דיווחה היום על תוצאות מבחני ההפקה בשני הפרויקטים שלה בקליפורניה. בפרויקט Grapevine, בו ביצעה מודיעין ביחד עם שותפיה קידוח שהחל בחודש יולי, נמצא כי במבחני ההפקה, שנערכו בין התאריכים 20 לאוקטובר ועד ה-27 בנובמבר (כאשר בתקופה זו נסגר הברז בראש הבאר למשך 7 ימים), הופקו 6,593 חביות נפט. מבחני ההפקה בוצעו באופן בו המפעיל וויסת את קצב ההפקה, וזה עמד בממוצע בתקופת המבחנים על כ-232 חביות ליום.

בשבועות הקרובים תפרסם השותפות דוח משאבים, שיוכן על-ידי מעריך חיצוני על בסיס תוצאות מבחני ההפקה, בו יוערכו, על בסיס הנתונים הקיימים בשלב זה, המשאבים הקיימים בפרוספקט זה. על-פי ממצאי דוח המשאבים שהוכן טרם התחלת הקידוח, האומדן הטוב ביותר להיקף רזרבות הנפט בפרוספקט זה נאמד בכ-6.9 מיליון חביות.

בשטח פרויקט Grapevine ישנו פרוספקט נוסף, בו על פי אותו דו"ח משאבים שהוכן טרם תחילת הקידוח, האומדן הטוב ביותר להיקף רזרבות הנפט נאמד בכ-11.4 מיליון חביות בהסתברות גיאולוגית של 79%.

הקידוח ב-Grapevine מתבצע בקרקע השייכת לחברת CRC (California Resources Production Corporation), שאפשרה לשותפים בפרויקט לבצע את הקידוח בשטחה ללא תשלום. בהתאם להסכם בינה ובין השותפים בקידוח, ניתנה ל- CRC זכות חד פעמית לרכוש לאחר ביצוע הקידוח הראשון בשטח הפרויקט, 25% מכלל הזכויות בו. ב-15 בנובמבר דיווחה CRC על מימוש האופציה, ובעקבות כניסתה לפרויקט ירד (בלשון עתיד) חלקה של מודיעין בפרויקט Grapevine  מ-25% ל-18.75%, ו- CRC תשלם לשותפים את חלקם היחסי בעלות הסקר הסייסמי התלת-מימדי ובעלות הקידוח. השותפים בפרויקט בוחנים את אפשרויות הפיתוח של המאגר וכן בוחנים קידוחים נוספים בשטח הפרויקט.

בפרויקט Mountain View, בו בוצע גם כן קידוח ומבחני הפקה,  הופקו ובתקופה שבין 17 לאוגוסט ל-5 בדצמבר, שלא באופן רציף, כ- 1,186 חביות נפט. מפעיל הקידוח ציין כי ההפקה בשלב זה הינה רווחית, אולם לא מסר כי נמצא ממצא נפט משמעותי. לאור תוצאות מבחני ההפקה, המליץ מפעיל הקידוח לשותפים בפרויקט להמשיך ולהפיק נפט מבאר הקידוח באמצעות המתקנים הזמניים.

יודגש כי הקידוח בפרויקט MountainView בוצע בפרוספקט הראשון, Sunset Boulvard, אשר מתייחס לשטח של כאחוז אחד בלבד משטח הסקר הסייסמי שבוצע בשטח הפרויקט. השותפים בפרויקט בוחנים במקביל ן ביצוע קידוחים נוספים לפרוספקטים אחרים בשטח הפרויקט.

חלקה של שותפות מודיעין בפרויקט MountainView עומד על 25%.