קבוצת ברן: קבלת הזמנה שניה כחלק מהסכם מסגרת להקמת תחנת תדלוק בגז לרכב ברוסיה - 0404
+
קבוצת ברן: קבלת הזמנה שניה כחלק מהסכם מסגרת להקמת תחנת תדלוק בגז לרכב ברוסיה לאוס

קבוצת ברן: קבלת הזמנה שניה כחלק מהסכם מסגרת להקמת תחנת תדלוק בגז לרכב ברוסיה

ההזמנה, בהיקף של כ-3.5 מיליון ש"ח, שתסופק בידי ICM, חברה בת בבעלות מלאה, מצטרפת להזמנה נוספת שהתקבלה באוגוסט 2017 בהיקף של 14.7 מיליון ש"ח.

חברת ICM, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת ברן בע"מ, נבחרה כאחת מקבוצת קבלנים שאושרו על ידי חברת בת של חברת הגז הענקית – "GAZPROM", לתכנון והקמה של תחנות תדלוק גז לרכב בכל רחבי רוסיה, במתכונת אחריות כוללת.