תושבי אלעד מתבקשים להרתיח מים לפני שתייה והכנת מזון - 0404
+
תושבי אלעד מתבקשים להרתיח מים לפני שתייה והכנת מזון 0404

תושבי אלעד מתבקשים להרתיח מים לפני שתייה והכנת מזון

משרד הבריאות מודיע שבעקבות איכות מים חריגה, תושבי אלעד מתבקשים להרתיח מים לפני שתייה והכנת מזון.

מקור הזיהום אותר וספק המים נוקט בפעולות הנדרשות להסרתו. אם מתקבלים מים עכורים בברז יש לשטוף עד קבלת מים צלולים.