״האתרגים לא מסתיימים״ - הרב אבי אמסלם על פרשת ״וישלח״ - 0404
+
״האתרגים לא מסתיימים״ – הרב אבי אמסלם על פרשת ״וישלח״

״האתרגים לא מסתיימים״ – הרב אבי אמסלם על פרשת ״וישלח״

מאבקו של יעקב עם המלאך בא ללמד שהאתגרים לא מסתיימים ומנהיג גדול כל הזמן נמצא במתח של התמודדויות וקבלת החלטות. בהתמודדות הקודמת היו סביבו שני מחנות על נשיו, בניו ורכוש רב, דבר המקנה ביטחון.

חז"ל מסבירים שיעקב נשאר בגדת הנהר לבדו כיון שחזר על עקבותיו בגלל פכים קטנים (=כלי אכסון קטנים). אנו לומדים מיעקב מה נדרש ממנהיג. ראשית, יש תפילה, יש שאיפה יש רעיון, ומימוש הרעיונות יכול לבוא בדרך של הכשרת לבבות – במילים נכונות או במתנה אבל יחד עם זה לעיתים צריך להילחם מלחמה ציבורית גם כשיש יותר ממחנה אחד. ההתמדה והיסודיות עשויים לגרום למנהיג לחזור מעט לאחור ולהקפיד על הדברים הקטנים שבונים את החלום הגדול.

לפעמים המנהיג עשוי למצוא את עצמו בהתמודדות לבד, ללא תמיכה, אבל אם הוא נחוש – הוא יעמוד בה בכבוד….

שבת שלום!

(הרב אבי אמסלם – ר״מ בישיבה התיכונית לאמנויות ומדעים בקריית אתא).