ראש מועצת קדומים על הדיווח שישראל תחלק נשק לרשות: - 0404
+
ראש מועצת קדומים על הדיווח שישראל תחלק נשק לרשות:

ראש מועצת קדומים על הדיווח שישראל תחלק נשק לרשות:

חננאל דורני, ראש מועצת קדומים: ״ככל שהידיעה על כך שהצבא המליץ לדרג המדיני לצייד את הרשות הפלסטינית בנשק ובכלי רכב ממוגני ירי, הרי שמדובר בהפקרת חיינו.

האם צריך להזכיר כמה דם יהודי נשפך מרובים שניתנו לערבים. אם מפקדי הצבא הבכירים אינם מסוגלים לספק בטחון בעצמם וסומכים על מחבלי הרשות הפלסטינית, מוטב יפנו מקומם לטובים מהם״.