נשיאת העליון על הליך בחירת שופטים: ״מעורר דאגה בנוגע לסכנת הפוליטיזציה של מערכת המשפט״ - 0404
+
נשיאת העליון על הליך בחירת שופטים: ״מעורר דאגה בנוגע לסכנת הפוליטיזציה של מערכת המשפט״ לע״מ

נשיאת העליון על הליך בחירת שופטים: ״מעורר דאגה בנוגע לסכנת הפוליטיזציה של מערכת המשפט״

נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, הביעה דאגה מהליך בחירת השופטים בישראל – כפי שנחשפה בתכנית ״עובדה״.

במכתב ששלחה חיות לנשיאות ונשיאי בתי המשפט היא ציינה שתי בעיות בנושא – האחת: ״סכנת פוליטיזציה של מערכת המשפט״ והשנייה: ״אינטראקציה בין שופטים, גורמים פוליטיים, ואנשי לשכת עורכי הדין״.

נאות כתבה: ״אחד הנושאים שארצה להעלות בפניכם במפגש הנשיאים הקרוב נוגע לתכנית "עובדה" בעניין הוועדה לבחירת שופטים. התכנית בהחלט מעוררת דאגה, לפחות בשני מישורים. האחד – נוגע לסכנת הפוליטיזציה של מערכת המשפט. השני – נוגע לאינטראקציה בין שופטים, גורמים פוליטיים, ואנשי לשכת עורכי הדין.

במישור הראשון – מתברר כי יש מי שסבור שאין כל פסול בקידום מינויים של שופטים בישראל על פי אג'נדה פוליטית. כמו כן, יש האומרים כי השינוי היחיד לעומת העבר הוא שבעבר היה שיתוף פעולה בין נציגי הלשכה בוועדה ובין השופטים בוועדה והיום הוא מתקיים בינם ובין הגורמים הפוליטיים בוועדה. הקבלה כזו בטעות יסודה.

הרכב הוועדה לבחירת שופטים תוכנן על ידי המחוקק כך שיתקיים בוועדה איזון בין הגורמים הפוליטיים, נציגי הרשות המחוקקת והמבצעת, לבין הגורמים המקצועיים, נציגי הרשות השופטת ונציגי לשכת עורכי הדין. מכאן ששיתוף פעולה בין לשכת עורכי הדין ובין השופטים הוא שיתוף פעולה בין שני הגורמים המונחים בראש ובראשונה משיקולים מקצועיים בבחירת המועמדים האיכותיים ביותר לתפקיד. לעומת זאת, שיתוף פעולה בין לשכת עורכי הדין ובין הגורמים הפוליטיים בוועדה, כברית מוצהרת, טומן בחובו סכנה כי הבחירה תחתור לקידום אג'נדה פוליטית על חשבון שיקולים מקצועיים.

פוליטיזציה של מערכת המשפט עלולה לערער לחלוטין את יסודותיה כמערכת עצמאית ובלתי תלויה. בכוונתי לעשות כל הניתן כדי להגן על עצמאותה של הרשות השופטת וכדי למנוע פוליטיזציה שלה.

המישור השני – נוגע להתנהלות השופטים שנצפו בכתבה. העובדה שמארגני הכנס ומארחיו קיימו עם השופטים שיחות שהוקלטו לצורך הכתבה היא בעייתית מאוד במישור היחסים בינם ובין השופטים. ואולם, התוכנית מציבה גם בפנינו השופטים מראה, על האופן שבו התנהלו אחדים מאיתנו באותו כנס, והתמונה הנגלית אינה מחמיאה, בלשון המעטה. אני בטוחה כי מה שראינו אינו מעיד על הכלל, אך גם כך יש להפיק ממה שראינו את הלקח הדרוש. על הלקחים שיש להפיק נדבר בישיבה הקרובה.

אני עדיין סבורה כי הכנסים והדיאלוג המקצועי המתקיים במסגרתם בין שופטים לעורכי דין הם בעלי חשיבות. בינתיים, כל מי שמוזמן להשתתף בכנס כזה או אחר, יצטרך להחליט לעצמו, אם הוא מעוניין להשתתף אם לאו. עם זאת, השופטים שיבחרו להמשיך ולהשתתף בכנסים נדרשים להקפיד על הכללים שנקבעו בעניין זה על ידי הנהלת בתי המשפט, על ידי ועדת האתיקה ועל ידי נשיאת בית המשפט העליון ולנהוג באופן ההולם את מעמדנו כשופטים״.