תוצאות לפידות קפיטל: הכנסות בהיקף של כ-1.1 מיליארד ש''ח בתשעת החודשים הראשונים - 0404
+
תוצאות לפידות קפיטל: הכנסות בהיקף של כ-1.1 מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים

תוצאות לפידות קפיטל: הכנסות בהיקף של כ-1.1 מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים

 

הכנסות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים. צמיחה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

גידול של 17% ברווח הנקי המאוחד לכ-67 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

החברה מודיעה על חתימת הסכם התקשרות עם חברת ייעוץ זרה לצורך הנפקת פעילות הסחר בחו"ל.

פעילות הטלפונים והאביזרים הסלולריים – סאני ממשיכה להציג תוצאות שיא גם ברבעון השלישי לשנת 2017 עם גידול של כ-17% בהכנסות הרבעון ל-268 מיליון ש"ח וזינוק של הרווח הנקי ב-286% ל-15 מיליון ש"ח.

 

 

גידול של כ-39% בהכנסות מביצוע עבודות קידוחים מתחילת 2017 לעומת התקופה המקבילה. החברה שוקלת רכישת מכונת קידוח נוספת על-מנת להיענות לביקוש הגואה לקידוחי מים בתקופה הקרובה בהישען על הערכות רשות המים ביחס לצרכי משק המים ב-5 השנים הקרובות.

 

 

גידול של כ-11% במכירות פעילות הסחר בתשעת החודשים, עם צפי לרבעון רביעי חזק עונתית.

 

אמיר תירוש, מנכ"ל קבוצת לפידות: "אנו מעודדים מהמשך מגמת הצמיחה בכל מגזרי הפעילות של החברה בשנת 2017, ומהמשך מגמה זו גם ברבעון השלישי של השנה. תוצאות השיא של סאני תקשורת הנן על רקע חיזוק משמעותי לו זכו מערך ההפצה והקשר עם הקמעונאים, שיפור במערך ה-B2B והידוק הקשר עם סמסונג זאת בנוסף לשיפור דרמטי במבנה ההון של סאני תקשורת לאחר הנפקת המניות. אנו מאשררים את הצפי לסך הכנסות שנתיות של כ-90 מיליון אירו בפעילות הסחר הבינ"ל בשנת 2017 וצופים כי פעילות זו תמשיך לצמוח בשיעור משמעותי גם בשנת 2018, בעוד שקיימת התקדמות משמעותית במגעים להנפקת פעילות זו בחו"ל והצפת ערך למשקיעים. פעילות תשתיות המים נהנית מביקוש גואה לקידוחים. החברה מתעתדת לרכוש מכונת קידוח נוספת על מנת לעמוד בזרם העבודות הצפוי בשנים הקרובות".

הכנסות מגזר הסחר הבינלאומי – בתשעת החודשים של שנת 2017 הסתכמו ההכנסות בכ -59 מ' אירו לעומת סך של כ-53 מ' אירו בתקופה המקבילה. פעילות הסחר הציגה גידול של כ-11% בתקופה.

החברה צופה כי ההכנסות בשנת 2017 כולה תעמודנה על כ-90 מיליון אירו, כלומר צפי לרבעון רביעי חזק עם היקף מכירות של כ-31 מיליון אירו.

כמו כן, קבוצת חברות הסחר הבינלאומי ממשיכה בהגדלת היקף הפעילות, הקבוצה התקשרה עם לקוחות חדשים וביצעה מספר עסקאות ראשונות עם לקוחות חדשים בטריטוריות גיאוגרפיות חדשות, וביניהן אמריקה הלטינית. הקבוצה ממשיכה להגדיל את פעילותה באזור דרום-מזרח אסיה. במהלך הרבעון הרביעי החברה מתכננת לראשונה לבצע מכירות קמעונאיות ללקוחות קצה באמצעות שיווק מוצרים באופן קמעונאי ב-Amazon Marketplace (זירת הסחר המקוון של Amazon), וזאת בנוסף לפעילות הסיטונאית מול Amazon.

צמיחה של כ-17% בהכנסות מגזר הטלפונים והאביזרים הסלולריים (סאני תקשורת). ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו ב-828.2 מיליון ש"ח גידול של 19.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מחיזוק מערך ההפצה, חיזוק הקשר עם הקמעונאים, שיפור ב-B2B והידוק הקשר העסקי עם סמסונג.

ה-EBITDA בנטרול הוצאה חד פעמית (בהיקף של כ-2.9 מיליון שקל) בתשעת החודשים של 2017 הסתכם ב-84 מיליון ש"ח גידול של כ- 139%.