נקסטקום: צמיחה של 10% בהכנסות הרבעון השלישי ל- 59 מליון ש''ח - 0404
+
נקסטקום: צמיחה של 10% בהכנסות הרבעון השלישי ל- 59 מליון ש"ח

נקסטקום: צמיחה של 10% בהכנסות הרבעון השלישי ל- 59 מליון ש"ח

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2017 ועל שיפור ניכר ברווחיות וברווח.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2017 ב-59.0 מיליון ש"ח, עליה של 10% בהשוואה ל-53.4 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2016, ועליה של 3% בהשוואה ל-57.3 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2017. העלייה בהכנסות החברה נובעת מגידול במחזור המכירות בכל מגזרי הפעילות. במגזר העל קרקעי עיקר הגידול נובע מהגדלת היקף פעילות התקנות הטלוויזיה הרב ערוצית, במגזר התת קרקעי, עיקר הגידול נבע מהתקדמות בביצוע שלב ב' בפרויקט תקשורת בדרום הארץ ובמגזר האלחוטי נרשם גידול בפעילות הסולארית והסלולארית.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי של 2017 ב-7.1 מיליון ש"ח (12.1% מההכנסות), גידול של 40% בהשוואה ל-5.1 מיליון ש"ח ( 9.5% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2016 וגידול של 22% בהשוואה ל-5.9 מיליון ש"ח (10.3% מההכנסות) ברבעון השני של 2017.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השלישי של 2017 ב-3.1 מיליון שקל עליה של 190% בהשוואה לרווח תפעולי של 1 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2016 ועליה של 71% בהשוואה לרווח תפעולי של 1.8 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2017.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של 2017 ב-2.2 מיליון שקל, צמיחה של 334% בהשוואה לרווח נקי של 500 אלף ש"ח ברבעון המקביל ב- 2016 ועליה של 88% בהשוואה לרווח נקי של 1.2 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2017.  

גיא ישראלי, יו"ר ומנכ"ל נקסטקום מסר: "אנו שמחים על תוצאות הרבעון השלישי המציגות שיפור בכל הפרמטרים ובכל מגזרי הפעילות של החברה. זהו הרבעון השלישי ברציפות בו מציגה החברה שיפור עקבי בתוצאותיה. הגידול במחזורי הפעילות נבע בעיקר מגידול בנפחי הפעילות של הקבוצה בתחום ההתקנות והשירות לחברות הטלוויזיה הרב ערוצית. חלק נוסף של הגידול נבע מהתקדמות בביצוע של ב' בפרויקט תקשורת תת קרקעי בדרום הארץ שהחברה חתמה עליו ביולי 2016. לצד הגידול בפעילות הסולארית והסלולארית, במהלך הרבעון חתמנו גם על חוזים בתחום הבית החכם שמימושים יבוא לידי ביטוי בשנתיים הקרובות".