קבוצת הראל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עם רווח כולל של 601 מיליון ש"ח - 0404
+
קבוצת הראל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עם רווח כולל של 601 מיליון ש"ח פלאש 90

קבוצת הראל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עם רווח כולל של 601 מיליון ש"ח

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2017:

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2017 בכ-17.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 14.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-15%.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השלישי של 2017 בכ-6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-5.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-17%.

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2017, הסתכם בכ-601 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ- 205 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 193%.

הרווח הכולל ברבעון השלישי של 2017 הסתכם בכ-164 מיליון ש"ח, בדומה לרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם, ליום 30 בספטמבר 2017 על כ-5.3 מיליארד ש"ח, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-461 מיליון ש"ח במהלך שנת 2017.

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה והסתכם, נכון ליום 30 בספטמבר 2017 עלה ב- 203.5 מיליארד ש"ח.

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי: "בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמשכה הצמיחה בקבוצת הראל בכל מגזרי הפעילות, דבר המתבטא בתוצאות העסקיות  ובהיקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה, שהגיע לסך כולל של למעלה מ-200 מיליארד ש"ח". עוד הוסיף סיבוני כי "בשנה החולפת הכרזנו על שינוי אסטרטגי שמטרתו התאמה טובה יותר לצרכי הלקוח, מתוך כוונה להציע לו פתרונות מותאמים אישית, החל משלב המכירה, דרך קבלת המידע, השירות השוטף, הטיפול בתביעות וחידוש חוזי הביטוח.

כל זאת על מנת לספק חווית שירות משופרת המותאמת למציאות הדיגיטלית".  לדברי סיבוני, "אנו ממשיכים לפעול לפיתוח מנועי הצמיחה של הראל, וזאת לצד הטמעת האסטרטגיה החדשה של הקבוצה, המבוססת על ניתוח נתונים באמצעות ביג דאטה וטכנולוגיה מתקדמת, והטמעת עולם הדיגיטל במגוון הפתרונות שהראל מציעה ללקוחותיה ולסוכניה".

חיסכון ארוך טווח

סך הפרמיות ודמי הגמולים שהורווחו בפעילות החיסכון ארוך הטווח בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו בסך של כ- 11 מיליארד ש"ח למול סך של כ- 9.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו בסך של כ- 3.9 מיליארד ש"ח למול סך של כ- 3.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל בפעילות החיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בכ-392 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של כ-20 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בפעילות החיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-46 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-89 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מבזקיםלכל המבזקים