מרן נשיא מועצת החכמים: אמרו פרקי תהלים לרפואתו של מרן ראש הישיבה - 0404
+
מרן נשיא מועצת החכמים: אמרו פרקי תהלים לרפואתו של מרן ראש הישיבה

מרן נשיא מועצת החכמים: אמרו פרקי תהלים לרפואתו של מרן ראש הישיבה

עקב מצבו הבריאותי הקשה של מרן ראש הישיבה רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא שליט"א מביתו של מרן נשיא מועצת החכמים נשלחה הודעה הקוראת לבני הישיבות לעזוב לימודיהם ולאמר תהילים לרפואתו.

וכך נמסר: בהוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א, נדרשים תלמידי הישיבות להפסיק את הלימוד בכל היכלי הישיבות הקדושות ולומר פרקי תהלים לרפואתו המהירה והשלמה של מרן ראש הישיבה רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא שליט"א.