שגריר שירותי רכב מדווחת על תוצאות חזקות והכנסות שיא לרבעון השלישי של 2017 - 0404
+
שגריר שירותי רכב מדווחת על תוצאות חזקות והכנסות שיא לרבעון השלישי של 2017 אייל גליה

שגריר שירותי רכב מדווחת על תוצאות חזקות והכנסות שיא לרבעון השלישי של 2017

קבוצת שגריר שירותי רכב, ספקית מובילה במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2017. שגריר מדווחת על חלוקה רביעית של דיבידנד בהיקף של 2 מיליון ש"ח. הדיבידנד המצטבר בארבעת החלוקות מסתכם לסך כולל של כ-4.9 מיליון ש"ח.

דגשים עיקריים לרבעון השלישי של 2017:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2017 הגיעו לשיא והסתכמו בכ-57.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-24.6% בהשוואה להכנסות של כ-46.4 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-11.7 מיליון ש"ח (20.3% מההכנסות), גידול של כ-58.2% בהשוואה לכ-7.4 מיליון ש"ח (16.0% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-6.1 מיליון ש"ח (10.5% מההכנסות), זינוק של כ-136% בהשוואה לכ-2.6 מיליון ש"ח (5.6% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.

ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-8 מיליון ש"ח (13.8% מההכנסות), צמיחה של כ-74.3% בהשוואה לכ-4.6 מיליון ש"ח (9.8% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם בכ-4.6 מיליון ש"ח (8.0% מההכנסות), זינוק של כ- 115% בהשוואה לרווח נקי של כ-2.1 מיליון ש"ח (4.6% מההכנסות) ברבעון השלישי של שנת 2016.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בכ-26.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-9.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

יוסי רגב, מנכ"ל קבוצת שגריר אמר: "אנחנו מרוצים מתוצאות הרבעון השלישי של 2017 בהן רשמנו שיא בהכנסות ובתזרים המזומנים. המשכנו להציג צמיחה בתחום השירותים לחברות הביטוח, המהווה את עיקר הכנסות החברה, וזאת הודות ליתרון לגודל, לקשרים האסטרטגיים וארוכי השנים עם כלל חברות הביטוח, ולפעילות מרכזי השירות לרכב.

בתחום שיתוף והשכרת הרכבים, מנוע הצמיחה של החברה, אנו מעודדים מצמיחה רבעונית של 48% בהכנסות. לאחרונה דיווחנו על חתימת הסכמים לשיתוף רכבים חשמליים עם עיריית חיפה ועם ממשלת מלטה ואנו נמצאים כעת בשלבי הרצה בחיפה. אנו פועלים להרחבת המיזם בערים נוספות מתוך כוונה לספק מענה לצורך הגובר ברכב שיתופי נוח וזמין, המהווה אלטרנטיבה ראויה להחזקת רכב פרטי".