מבקר המדינה: ״מייחל לכך שהרוחות הנושבות בין כתלי בית זה ישקוטו״ - 0404
+
מבקר המדינה: ״מייחל לכך שהרוחות הנושבות בין כתלי בית זה ישקוטו״ 0404

מבקר המדינה: ״מייחל לכך שהרוחות הנושבות בין כתלי בית זה ישקוטו״

מבקר המדינה יוסף חיים שפירא הגיש את דוח השלטון המקומי לשנת 2017 ליו״ר הכנסת ואמר כי הוא מודאג. שפירא לא אוהב את ההתערבות מצד הכנסת.

שפירא: ״מעמד הגשת הדוח אמנם הוא טקסי, חגיגי משהו, אולם מהדוחות עולים ליקויים משמעותיים. אילו היינו צופים ממבט מעוף הרחפן על הרשויות המקומיות נשוא הדוח המוגש כאן היום, היינו למדים "שלא הכל גן עדן".

אכן, ישנן רשויות מקומיות שמתנהלות נכון וראויות לשבח, אולם עדיין בחלק לא מבוטל מהן, לצערי, ההתנהלות הינה לקויה, כפי שעולה מקריאת שני הכרכים עבי הכרס שלפנינו.

דוח ביקורת זה מהווה את התמהיל הראוי בביקורת המדינה, ומעיד על האופן בו מופעל שיקול הדעת בתוך מנעד הסמכויות של מבקר המדינה. דוח זה עוסק בביקורת לאחר מעשה, וביצירת נורמות התנהגות ראויות, בכל התחומים שנקבעו בחוק יסוד: מבקר המדינה.

לצד זאת, בפרקים המתאימים בדוח זה, נעשתה ביקורת בזמן אמת, אף שטרם הושלם תהליך הביצוע. דוגמא לכך הינו הפרק, הנוגע לפרויקט בניה ברמת חובב, בו נבנה בניין המועצה ומרכז המבקרים של הרשות. במהלך ביצוע הפרויקט מצאנו ליקויים משמעותיים בניהול הליך הבניה שהשליכו על יציבות המבנה. נמצא שהפכו את הבניין בנאות חובב "לגבינה שוויצרית" מהבחינה הזו שקדחו ביסודות העשויים מבטון כ-1000 קידוחים! בצורה לא אחראית וללא אישור של קונסטרוקטור וכי יצקו את הבטונים ללא נוכחות של מהנדס שלד הבניין האחראי על הבטיחות והקונסטרוקטור. גם חוזק הבטונים לא עמד בדרישות.

יכולתי כמובן להמתין עם הכנת הדוח עד סיום הפרויקט, ואולי עד תום שנת הבדק, ואז לבקר את הליכי התכנון והביצוע של הפרויקט, אלא שבזמן זה – לאור הליקויים המשמעותיים שהיו בפרויקט, ספק אם לאורך התקופה מבנה זה היה נותר לעמוד על תילו. נכון להיום, בעקבות הביקורת הופסקה הבניה עד להשלמת הבדיקות מבחינה קונסטרוקטיבית ובטיחותית.

ביקורת בזמן אמת איננה מתערבת בהליך הביצוע או בשיקולי המדיניות, אלא מלווה את התהליך ומונעת אסון בפגיעה בנפש או בפגיעה משמעותית בקופה הציבורית, ולעתים מונעת פגיעה בשלטון החוק. כך היה עשרות בשנים, וכך ראוי שיהיה, שהרי – בעיקר בזמן אמת – כפי שנאמר על-ידי חז"ל "כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו". יתרונה המשמעותי של הביקורת זו ראיית התהליך מהצד ולא הראיה בדיעבד. כל מי שמנסה להסיט את הדיון למחוזות אחרים, משיקוליו הוא, אינו אלא טועה ומטעה את הציבור, וצר לי על הניסיון שנעשה אך לפני יומיים לפגוע אנושות בסמכויות מבקר המדינה, ובהיותו שומר סף משמעותי ביותר.

אני רוצה להודות ליושבת ראש הוועדה, חה"כ שלי יחימוביץ, המביעה את עמדתה התקיפה כנגד הפגיעה במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וכן להודות לכל מי שעומד עמידה איתנה לימין הדמוקרטיה וערכיה, וכנגד כל הניסיונות לפגיעה בבית המשפט העליון, במוסד מבקר המדינה ובכלל שומרי הסף. עמדה מוסרית זו איננה פשוטה בימים אלה, ואנו מעריכים זאת מאוד.

אדוני יושב ראש הכנסת, אני מודאג!! כאזרח מדינת ישראל אני מייחל לכך שהרוחות הנושבות בין כתלי בית זה ישקוטו. ראוי שסוגיות הנוגעות לאיזון הנדרש בין רשויות השלטון השונות ויישום עיקרון היסוד של האיזונים והבלמים, יידונו בכובד ראש, בשיקול דעת ובריסון עצמי, ויתקבלו בהסכמה רחבה.

חוששני שאם לא נלמד לנהוג כבוד זה בזה, הן בין אדם לחברו והן בין רשות שלטונית אחת לרעותה, עתידה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בה נוהג שלטון דמוקרטי המחוייב לעקרונות של שוויון וזכויות אדם, בין היתר על פי חזונם של נביאי ישראל – לא יתגשמו. חוסנו של העם היהודי לאורך כל הדורות נבע מרמתו המוסרית ומאפשרותו לקבל ביקורת באהבה״.