רבעון שיא נוסף לפרוטרום - ממשיכה ליישם בהצלחה את אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית - 0404
+
רבעון שיא נוסף לפרוטרום – ממשיכה ליישם בהצלחה את אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית

רבעון שיא נוסף לפרוטרום – ממשיכה ליישם בהצלחה את אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית

בעקבות האצת הצמיחה הפנימית והרכישות שבוצעו מתחילת השנה מתקרב קצב המכירות של פרוטרום לכ-1.5 מיליארד דולר. פרוטרום מעלה את יעד המכירות שלה לשנת 2020 ל- 2.25 מיליארד דולר ואת שיעור ה- EBITDA מפעילויות הליבה ל- 23%

ברבעון השלישי של 2017:

ההכנסות צמחו ב-19.6% לשיא של 358.8 מיליון דולר. צמיחה מנוטרלת מטבעות במונחי פרופורמה של 6.0%.

ההכנסות מפעילות הליבה צמחו ב- 20.2% לשיא של 336.6 מיליון דולר. צמיחה מנוטרלת מטבעות במונחי פרופורמה של 7.4%.

ההכנסות מפעילות הטעמים צמחו ב-21.3% לשיא של 272.9 מיליון דולר. צמיחה מנוטרלת מטבעות במונחי פרופורמה ב- 6.0%.

ההכנסות מפעילות חומרי הגלם הטבעיים הייחודיים צמחו ב-19.4% לשיא של 67.1 מיליון דולר. צמיחה מנוטרלת מטבעות במונחי פרופורמה ב- 17.8%.

שיאים ברווחי הפעילות ובתזרים ברבעון:

הרווח הגולמי צמח ב-21.5% ל-138.4 מיליון דולר; רווחיות גולמית של 38.6%

ה-EBITDA צמח ב-27.2% ל-71.1 מיליון דולר;  רווחיות EBITDA של 19.8%

הרווח הנקי צמח ב-26.7% ל-40.8 מיליון דולר; רווחיות נקיה של 11.4%

הרווח למניה צמח ב-26.5%;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח ב-52.7% והגיע לשיא של ל-63.5 מיליון דולר

הרווחים בנטרול השפעות חד-פעמיות ברבעון:

הרווח הגולמי צמח ב-19.6% ל-140.0 מיליון דולר; רווחיות גולמית של 39%.

ה-EBITDA צמח ב-23.3% ל-73.8 מיליון דולר;  רווחיות EBITDA של 20.6%.

הרווח הנקי צמח ב-22.3% ל-43.0 מיליון דולר; רווחיות נקייה של 12%.

הרווח למניה צמח ב-22.0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום: "אנחנו מרוצים מהתוצאות שהושגו ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2017 אשר גם בהם רשמנו שיאים במכירות, ברווחים ובתזרים המזומנים. התוצאות משקפות את היישום המוצלח של אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית בעסקי הליבה שלנו, הטעמים וחומרי הגלם הטבעיים הייחודיים, המשלבת צמיחה פנימית רווחית בשיעורים גבוהים משיעור הצמיחה בשווקים בהם אנו פועלים, ומיזוג מוצלח של הרכישות האסטרטגיות שביצענו, התורמות לשיפור המתמשך והעקבי בתוצאותינו.

בעקבות הצמיחה הפנימית המואצת ועשר הרכישות שבוצעו מתחילת 2017, קצב המכירות השנתי של פרוטרום מתקרב ל-1.5 מיליארד דולר. לאחר בחינה של מיצובנו התחרותי החזק, האצת קצב הצמיחה הפנימית, הרכישות האחרונות שביצענו, צנרת הרכישות העתידיות  ותרומת פעולות ההתייעלות והרכש הגלובלי, אנו מעלים את יעד המכירות שלנו לשנת 2020 ל- 2.25 מיליארד דולר ואת שיעור ה- EBITDA מפעילויות הליבה שלנו ל- 23%".