עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים: נתוני הצמיחה הטובים של המשק ברבעון השלישי תומכים בתחזית שלנו - 0404
+
עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים: נתוני הצמיחה הטובים של המשק ברבעון השלישי תומכים בתחזית שלנו דוברות המשטרה

עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים: נתוני הצמיחה הטובים של המשק ברבעון השלישי תומכים בתחזית שלנו

לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: נתוני הצמיחה הטובים של המשק ברבעון השלישי תומכים בתחזית שלנו לצמיחה של 3 אחוז בשנת 2017 ו-3.5 אחוזים בשנת 2018-

התחזית שלנו לצמיחה ב-2018 עומדת על 3.5 אחוזים, לאחר צמיחה צפויה של 3.0 אחוזים ב-2017. המשמעות היא צמיחה בתוצר לנפש של כ-1.5 אחוזים ב-2018. התחזית שלנו ל-2018 מעט גבוהה מהתחזית של בנק ישראל, משרד האוצר ושל קרן המטבע הבינלאומית, להערכתנו, הצריכה הפרטית תמשיך להוביל את הצמיחה ב-2018 (3.5%), והיצוא ב-2018 צפוי לצמוח ב-3.7 אחוזים, בין השאר כתוצאה מגידול ביצוא של רכיבים אלקטרוניים (המפעל החדש של אינטל) ומהמשך ההתאוששות בסחר העולמי שיפצו על החולשה של טבע.

היבוא וההשקעה צפויים לצמוח ב-2018 ב-6.2% ו-7.9% בהתאמה, בין היתר על רקע ההשקעות הנרחבות הצפויות במאגר לוויתן והמשך ההשקעות בתחום הבניה והרכב.

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב-0.3 אחוז, מעט מעל לצפי שלנו (0.2 אחוז) והאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-0.2 אחוז (0.6% מתחילת השנה).

להערכתנו, האינפלציה צפויה לעלות במתינות במהלך 2018, ולקראת סוף השנה לעמוד בסמוך לגבול התחתון של יעד האינפלציה, אנו מעריכים שמחירי המוצרים המיובאים צפויים לעלות בקצב גבוה מזה שנרשם בשנתיים האחרונות. בנוסף, תומכים בעליית מחירים גם השפל באבטלה ועליית שכר המינימום היוצרים לחץ לעליית שכר. מנגד, התחזקות השקל והרצון של משרד האוצר להפחית את יוקר המחיה מביאים לכך שלדעתנו, עד לסוף שנת 2018 תגיע האינפלציה בקושי לחלק התחתון של יעד האינפלציה (0.7% בדצמבר 2018).

נתוני צמיחה ואינפלציה, גבוהים מהצפי, מעלים גם השבוע את הציפיות לאינפלציה. על רקע מדד המחירים הגבוה מהצפי (חודש שני ברציפות) ונתוני הצמיחה הטובים נרשמה השבוע עליה נוספת בציפיות לאינפלציה.

בארה"ב – על רקע נתוני המאקרו החזקים, והסיכוי שכן תעבור רפורמת מיסים, אנו צופים העלאת ריבית גבוה מהערכות כרגע בשווקים.

כצפוי, רפורמת המיסים עברה בחקיקה בבית הנבחרים, וכעת ממתינים לאישורה בסנאט, בו למפלגה הרפובליקאית יש רוב דחוק בלבד (52 מול 48 מושבים) ואין הסכמה מלאה אף בתוך המפלגה. להערכתנו, למרות הקושי, כן תאושר רפורמת מיסים גם אם לא במתכונת הנוכחית.

שאר הנתונים שפורסמו מצביעים על קצב צמיחה טוב (כ-3 אחוזים) גם ברבעון האחרון של השנה. על רקע נתוני המאקרו החזקים, והסיכוי שכן תעבור רפורמת מיסים, אנו צופים 2 העלאות ריבית של הבנק המרכזי ב-2018 (אחרי עליה נוספת בדצמבר השנה), גבוה מהערכות כרגע בשווקים.