רבי שמעון גלאי מעתיר בדמעות בקבר רחל אמנו - 0404
+
רבי שמעון גלאי מעתיר בדמעות בקבר רחל אמנו מוסדות רחל אמנו

רבי שמעון גלאי מעתיר בדמעות בקבר רחל אמנו

הרב המקובל רבי שמעון גלאי שהגיע להתפלל על תורמי קופת העיר בקבר רחל אמנו בירך אף את תורמי ותלמידי הכולל של מוסדות רחל אמנו שלומדים בקבר רחל אמנו במהלך כל ימות השנה.

מוסדות רחל אמנו