רבי שמעון גלאי מעתיר בדמעות בקבר רחל אמנו - 0404
רבי שמעון גלאי מעתיר בדמעות בקבר רחל אמנו מוסדות רחל אמנו

רבי שמעון גלאי מעתיר בדמעות בקבר רחל אמנו

הרב המקובל רבי שמעון גלאי שהגיע להתפלל על תורמי קופת העיר בקבר רחל אמנו בירך אף את תורמי ותלמידי הכולל של מוסדות רחל אמנו שלומדים בקבר רחל אמנו במהלך כל ימות השנה.

מוסדות רחל אמנו