הראל פיננסים: השקעה שבועית לשוק ההון - נתוני הצמיחה והדו"חות תומכים בחשיפה למניות בישראל - 0404
+
הראל פיננסים: השקעה שבועית לשוק ההון – נתוני הצמיחה והדו"חות תומכים בחשיפה למניות בישראל אלכסי קודנקו, ויקיפדיה

הראל פיננסים: השקעה שבועית לשוק ההון – נתוני הצמיחה והדו"חות תומכים בחשיפה למניות בישראל

עם תום עונת הדוחות בארה"ב אפשר לסכם כי אכן זו היתה אחת מהעונות הטובות של השנים האחרונות. ההכנסה המצרפית של החברות שדיווחו עלתה ב-5.4% (0.8% מעל התחזית), וללא הפיננסים – רשמה עלייה של 6%. הרווחיות הממוצעת עלתה ב-7% (4.5% יותר מהתחזית).

עם זאת, במבט ל-2018 אנו ממשיכים להמליץ לגוון תיק המניות בחו"ל מחוץ  לארה"ב. אוסף הגורמים התומכים במעבר לשוקי אירופה ומזרח אסיה, כולל תמחור זול יחסית, עונת דוחות טובה גם בשווקים אחרים וזרימת כספים חזקה של כסף לשווקים הגלובליים. כל אלה יוצרים עדיפות לקראת 2018 לגוון את תיק המניות העולמי לשווקים כמו אירופה ובדגש על גרמניה ומדינות מזרח אסיה.

כמו תמיד אחרי העולם, בישראל נפתחה עונת הדוחות עם פרסומים של שלושה מדו"חות הבנקים המובילים. בנק מזרחי דיווח על תשואה להון של 12.6% (בנטרול עובדים והפרשי מדד שלילי), דיסקונט – 8.6% לפני נטרולים; והבינלאומי – 9.3%, בנטרול החזר מס. מעבר לסקטור זה שבלט בשבוע האחרון, ראינו כמה סקטורים נוספים בראשם מניות הביטוח וגם מניות הפארמה, בעיקר בגלל הזינוק של כ-20% במניית טבע בימים רביעי עד שישי, על רקע הודעת אלרגן אודות מכירת אחזקותיה בטבע באמצעות ג'יי.פי מורגן. גם סקטור הגז בלט, בעיקר על רקע התבטאויות שונות של פוליטיקאים מהצד הישראלי והמצרי.

נתוני המקרו, הדוחות החיוביים והצפי להורדת מסים תומכים להערכתנו בהמשך ביצועים של שוק המניות המקומי ולפיכך אנו ממשיכים להמליץ להקצות לו חלק נכבד מהחשיפה המנייתית.

אג"ח – מגדילים חשיפה לדירוגים גבוהים

אם בשבועות האחרונים ראינו המשך דומיננטיות של האג"ח הקונצרניות בדירוגים נמוכים והתל בונד השקלי, הרי שבשבוע החולף ראינו מימושים, לצד התחזקות האפיק הצמוד מדד.

בחמישי האחרון עודכנו מדדי התל בונד, כאשר את העדכון ניצלנו לטובת המשך טיוב התיק הקונצרני והגדלת משקל האג"ח בדירוגים הגבוהים. התגברות הסימנים לאינפלציה בעולם ובישראל, מחזקים את הגישה השמרנית ששומרת על חשיפה משמעותית לאג"ח צמוד בתיק האג"ח (מעל 40%) בעיקר באמצעות אג"ח קונצרני בדרוג גבוה.

אנו ממשיכים להמליץ על פיזור לחו"ל של האפיק הקונצרני. השווקים בארה"ב כבר מגלמים לא רק את עליית הריבית הצפויה בדצמבר, אלא חלק מהעליות הצפויות גם ב-2018, כך שהתשואות האבסולוטיות לפדיון באג"חים הדולרים כבר גבוהות יותר. אנו שבים על ההמלצה לגדר את החשיפה המטבעית בעת השקעה כזו.

תיק השקעות – בוחנים אפשרות להגדלת חשיפה לצמודים

מצבם הטוב של שוקי המניות ברחבי העולם, בנוסף לריביות הנמוכות, נתוני המקרו החיוביים יחסית ורפורמת המס של טראמפ, תומכים בשילוב בין השקעה במניות להשקעה באג"ח קונצרניות.

על רקע נתוני התוצר המצוינים ועליית המדד הגבוה מהצפוי, אנו מעריכים כי נכון להמשיך ולשמור על רכיב אג"ח צמוד בתיק, אם כי עדיין התיק מוטה לאפיק השקלי.

אנו ממליצים על חשיפה קרובה למלאה במניות, שהן האפיק בעל פוטנציאל העליות הגבוה ביותר להערכתנו, במיוחד אחרי עונת הדו"חות הכספיים המצוינת בעולם.