סאטקום מערכות מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: גידול בהכנסות, בריווחיות ובתזרים המזומנים - 0404
+
סאטקום מערכות מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: גידול בהכנסות, בריווחיות ובתזרים המזומנים ענבל מרמרי

סאטקום מערכות מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: גידול בהכנסות, בריווחיות ובתזרים המזומנים

דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה: "סאטקום מערכות מדווחת על רבעון שיא נוסף לחברה, ומציגה גידול עקבי בהכנסות וגידול חד ב- EBITDA וברווח נקי. צמיחת החברה מביאה לידי ביטוי את העסקאות עליהן דיווחנו ברבעון הראשון בשנת 2017 ולאורך שנת 2016. הרבעון השלישי של השנה, הוא רבעון שלישי ברציפות של גידול בהכנסות מגזר שירותי תקשורת הנתונים, שהינו תחום פעילות המתאפיין בעסקאות ארוכות טווח ויציבות, ומכאן גם הביטחון שלנו בהמשך הצמיחה."

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בכ- 31.7 מיליון דולר: גידול של 27%, ושוות לסך ההכנסות מכל שנת 2016.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ- 1.4 מיליון דולר: גידול של כ- 390%.

ההכנסות לרבעון השלישי הסתכמו בכ- 11 מיליון דולר: גידול של 16%.

 הרווח התפעולי לרבעון הסתכם בכ- 0.7 מיליון דולר, לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד.

 ההון העצמי לסוף ספטמבר 2017 הסתכם בכ- 13.4 מיליון דולר, לעומת כ- 10.9 מיליון דולר לסוף 2016.

 החברה מציגה בתקופה וברבעון גידול משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת.