כוננות סופה בעיריית חיפה - 0404
+
כוננות סופה בעיריית חיפה 0404

כוננות סופה בעיריית חיפה

עיריית חיפה סיימה את היערכותה לחורף ובמסגרת זו נקו ונפתחו כל הקולטנים הפזורים בעיר. בתוך כך נערכת העיריה לפינוי מכשולים כגון: עצים, עמודי תאורה, שלטים ורמזורים.  כמו כן, הועמדו בכוננות צוותי חירום לסיוע לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים [קשישים ואנשים בעלי נכויות]. עובדים סוציאליים יסיירו ברחובות במטרה לאתר דרי רחוב ולהביאם לדיור מוגן.

למרות ההיערכות המוגברת וההשקעות אדירות במערכות הניקוז בעיר, המבנה הטופוגרפי של חיפה, היסחפות בוץ ותוצאות השריפה עלולים להוביל להצפות במקרה של כמות משקעים גדולה במיוחד שתרד בפרק זמן קצר.

עיריית חיפה פונה לתושבים להיערך מבעוד מועד לסופה ע"פ ההנחיות הבאות:

ניקוי תאי ניקוז מים בחצרות ומרזבים על גגות.

גיזום עצים וענפים בגינות פרטיות בסמיכות לכבלים.

חיזוק דודי שמש, סככות וחפצים אחרים כגון עציצים, אדניות על גגות ומרפסות.

במהלך הסופה יש להתרחק ככל הניתן מעצים, עמודים וחפצים אחרים העלולים לעוף כתוצאה מהרוחות החזקות.

המוקד העירוני 106 יפעל המתכונת חירום ועומד לשירות התושבים בכל בקשה לסיוע ועזרה.