מותם של החיילים בהתהפכות משאית: חודדו הנהלים עקב ליקויים שנמצאו - 0404
+
מותם של החיילים בהתהפכות משאית: חודדו הנהלים עקב ליקויים שנמצאו 0404

מותם של החיילים בהתהפכות משאית: חודדו הנהלים עקב ליקויים שנמצאו

בתאריך ה-30 באוקטובר 2017, הוצגו לרמטכ״ל ממצאי ועדת החקירה שהוקמה עקב אירוע מותם של רב"ט אבטמו אבבה ורס"ל (מיל') יעקב תואתו ז"ל.

צוות הועדה קבע כי התהפכות משאית ההובלה נגרמה כתוצאה מנסיעה שאינה תואמת את תנאי הדרך. נקבע כי הנהג הוכשר כנדרש והיה כשיר לביצוע משימתו וכן כי כלל התהליכים שבוצעו כהכנה למשימת הנהיגה ולמשימת התע"ם, בוצעו באופן תקין.

לא נמצא גורם טכני או אחזקתי שהוביל להתהפכות המשאית. עם זאת, במסגרת קיום הוועדה וללא קשר ישיר לאירוע, עלו ליקויים אשר בעקבותיהם חודדו הנהלים, אשר יטופלו בהתאם על ידי הגורמים הרלוונטיים.

ממצאי התחקיר הוצגו למשפחות החללים, צה״ל משתתף בצער המשפחות וימשיך ללוותן.

גורם צבאי מסר כי, ״קיימת תופעה פסולה של הימצאות מערכות מוביליי וענ״א (עוזר נהג אלקטרוני) מנותקות בחלק מהכלים. הוגדרו נהלים למיגור התופעה. כמו כן, נמצא כי ההכשרה שניתנת למפקדים במילואים בתחום בטיחות בנהיגה אינה מספקת והרמטכ״ל קיבל את המלצות הועדה לשיפור המענה המקצועי בנושא״.