בית המשפט: הרשות ומשפחות מחבלים יפצו ב-62 מיליון ש״ח משפחת נרצחים בפיגוע ירי «
+
בית המשפט: הרשות ומשפחות מחבלים יפצו ב-62 מיליון ש״ח משפחת נרצחים בפיגוע ירי ויקיפדיה

בית המשפט: הרשות ומשפחות מחבלים יפצו ב-62 מיליון ש״ח משפחת נרצחים בפיגוע ירי

בית המשפט קבע כי הרשות ומשפחות מחבלים יפצו יחדיו בסכום של 62 מילין ש״ח את בני משפחתם של שלושה נרצחים בפיגוע ירי בשנת 2001 – במהלך האינתיפאדה השנייה.

במידה והרשות לא תשלם את סכום הפיצוי, יכולה המשפחה לדרוש לחלט את הכספים המועברים מהמדינה לרשות ובכך לקבל את הסכום שקבע בית המשפט.