עפר קליין: נתוני הצמיחה של המשק ברבעון השלישי היו טובים והם תומכים בתחזית שלנו לצמיחה - 0404
+
עפר קליין: נתוני הצמיחה של המשק ברבעון השלישי היו טובים והם תומכים בתחזית שלנו לצמיחה מיכאל קויימן, ויקיפדיה

עפר קליין: נתוני הצמיחה של המשק ברבעון השלישי היו טובים והם תומכים בתחזית שלנו לצמיחה

עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים בתגובה לנתוני הצמיחה החזקים ברבעון: על פי האומדן הראשוני, נתוני הצמיחה של המשק ברבעון השלישי היו טובים והם תומכים בתחזית שלנו לצמיחה של 3 אחוז בשנת 2017 ו-3.5 אחוזים בשנת 2018.

התוצר במהלך הרבעון השלישי צמח בשיעור שנתי מהיר של 4.1 אחוזים, כאשר צמיחת התוצר ברבעון הקודם עודכנה מעט כלפי מעלה ל- 2.5 אחוזים (%2.4 הנתון הקודם). הנתון הטוב נובע ברובו מעליה מהירה בצריכה הפרטית, גידול חד בהשקעה בענפי המשק ונסיקה (על בסיס חד פעמי) של היצוא. הנתון עקבי עם המשך השיפור שאנו רואים בשוק העבודה (4.1% אבטלה בלבד ברבעון השלישי).

הרכב הצמיחה ברבעון השלישי היה שונה מההרכב במחצית הראשונה. מצד אחד הצריכה הפרטית חזרה לקדמת הבמה (עליה של 7.8%) עם עליה משמעותית במכירת כלי רכב, וכן ראינו גידול ניכר גם בהשקעה בענפי המשק (עליה של 13.2%). מנגד, למרות נתון מרשים של 18.5 אחוזים ביצוא הסחורות והשירותים, כאשר בוחנים את הנתון ללא מכירת יהלומים וחברות הזנק היצוא גדל רק ב-0.4 אחוז, בעוד היבוא (באותה הגדרה מצמצמת) עלה בכ-10 אחוזים.

התחזית שלנו לצמיחה ב-2018 עומדת על 3.5 אחוזים, לאחר צמיחה צפויה של 3.0 אחוזים ב-2017. המשמעות היא צמיחה בתוצר לנפש של כ-1.5 אחוזים ב-2018. התחזית שלנו ל-2018 מעט גבוהה מהתחזית של בנק ישראל, משרד האוצר ושל קרן המטבע הבינלאומית; להערכתנו, הצריכה הפרטית תמשיך להוביל את הצמיחה ב-2018 (3.5%), והיצוא ב-2018 צפוי לצמוח ב-3.7 אחוזים, בין השאר כתוצאה מגידול ביצוא של רכיבים אלקטרוניים (המפעל החדש של אינטל) ומהמשך ההתאוששות בסחר העולמי שיפצו על החולשה של טבע. היבוא וההשקעה צפויים לצמוח ב-2018 ב-6.2% ו-7.9% בהתאמה, בין היתר על רקע ההשקעות הנרחבות הצפויות במאגר לוויתן והמשך ההשקעות בתחום הבניה והרכב