ארכיון המדינה חושף את דיוני הקבינט במחצית השנייה של 1967 - 0404
+
ארכיון המדינה חושף את דיוני הקבינט במחצית השנייה של 1967

ארכיון המדינה חושף את דיוני הקבינט במחצית השנייה של 1967

לקראת יום ירושלים האחרון חשף ארכיון המדינה שבמשרד ראש הממשלה את כלל חומרי ששת הימים הנמצאים ברשותו ואת המחצית הראשונה (ינואר עד יולי כולל) של דיוני ועדת השרים לענייני ביטחון (קבינט) משנת 1967. כעת, משעומדים לחלוף 50 שנות חיסיון על המשך הדיונים, חושף הארכיון את המחצית השנייה לשנה זו (אוגוסט עד דצמבר).

מדובר בעשרות דיוני קבינט, המכילים קרוב לאלף עמודים, המספקים מבט פנימי לתפיסה המדינית והביטחונית לאחר מלחמת ששת הימים בקרב שרי הקבינט.

גנז המדינה ד"ר יעקב לזוביק: "זו קריאה חשובה ומעניינת. ראשית, כי חשוב שאזרחים יכירו את מה שמנהיגיהם חשבו בנושאים מרכזיים, גם אם זה הצריך המתנה של שנים רבות לפתיחת החומרים; שנית, הקריאה היא חשובה כי מדובר בסוגיות שהיו אז חדשות אך הן מעסיקות את הציבור הישראלי עד ימינו".

את כל החומרים ניתן למצוא באתר ארכיון המדינה.

לקישור בעברית – לחצו כאן

לקישור באנגלית – לחצו כאן