ירידה ניכרת בריכוז האבק בצפון הארץ - 0404
ירידה ניכרת בריכוז האבק בצפון הארץ משה ביניאשוילי

ירידה ניכרת בריכוז האבק בצפון הארץ

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי חלה ירידה ניכרת בריכוזי האבק בצפון הארץ. ריכוזי האבק שנמדדו בצפון הארץ בשעתיים האחרונות הם בדרגת זיהום בינונית עד גבוהה ובמגמת הפחתה. זאת, לאחר שבשעות הבוקר נרשמו ריכוזים גבוהים מאוד של חלקיקים נשימים באזור הגליל המערבי, הגליל העליון והגולן בשל הסעת אבק ממזרח לצפון הארץ.

השיפור באיכות האוויר חזוי להימשך בשעות הקרובות ואיכות האוויר צפויה להיות בינונית ברוב חלקי הארץ.