ראש ממשלת מולדובה ונכד הרב הראשי בביקור נרגש בכותל המערבי - 0404
+
ראש ממשלת מולדובה ונכד הרב הראשי בביקור נרגש בכותל המערבי

ראש ממשלת מולדובה ונכד הרב הראשי בביקור נרגש בכותל המערבי

בכותל המערבי נפגש ראש ממשלת מולדובה פאבל פיליפ. עם השליח הרה"ח ר' מנחם מענדל זלמנוב נכדו של השליח והרב הראשי למולדובה, הרב זלמן הכהן אבעלסקי. ראש הממשלה התרגש מאוד במפגש, והשיחה המרתקת שערך עם השליח על הקהילה היהודית והרבנות הראשית במולדובה.
ראש הממשלה התרגש מאד בביקורו כשהוא נושא תפילה מול אבני הכותל. לאחר מכן טמן פתק בין נדבכי הכותל המערבי.
 
לקראת סיום הפתיע אותו השליח הרב מנחם זלמנוב נכד הרב הראשי למולדובה, ומעניק לו תמונה יוקרתית של שבע מצוות בני נוח בשפה המקומית, ראש הממשלה הביע ענין ושמע הסבר מיוחד על שבע המצוות לכל באי תבל ותיקון העולם שיהיה מוכן לגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
 
ראש הממשלה מביע את התרגשותו לנוכח המעמד המיוחד והביע בשיחתו עם השליח את משאלת עם ישראל שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו.
עוד העלו על נס את פועלו הכביר של השליח והרב הראשי למדינה הרב זלמן הכהן אבעלסקי שלמעלה מחצי יובל שנים הקים ושיקם לחיים חדשים הקהילות היהודיות ברחבי הרפובליקה, זאת בנוסף לתמיכה וסיוע לכלל אזרחי המדינה באשר הם.
ראש הממשלה מסר לשליח הרב מנחם זלמנוב שתמיכתו לקהילה היהודית והרבנות הראשית תמשיך מתוך שיתוף פעולה פורה לרווחת יהודי מולדובה במדינה ובמרחבי תבל.  
 
הביקור נערך במסגרת ביקור רשמי שנערך בארץ הקודש, הופיע ראש הממשלה מלווה בשיירה של מאבטחים, אנשי מודיעין מולדובנים וישראלים לביקור בזק בכותל המערבי, ומשלחת של אישי ממשל ואישי ציבור נוספים.