קמטק מדווחת: הכנסות שיא של 23.8 מיליון דולר - 0404
+
קמטק מדווחת: הכנסות שיא של 23.8 מיליון דולר מיכאל קויימן, ויקיפדיה

קמטק מדווחת: הכנסות שיא של 23.8 מיליון דולר

חברת קמטק, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי אשר הסתיים ב-30 בספטמבר, 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי של 2017:

הכנסות שיא של 23.8 מיליון דולר בתחום המוליכים למחצה, גידול של 13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ובטווח העליון של תחזית ההכנסות.

שיעור רווח גולמי על בסיס GAAP של 49.3% (49.4% על בסיס non-GAAP)

שיעור רווח תפעולי על בסיס GAAP של 12.0% (12.3% על בסיס non-GAAP)

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-11.7 מיליון דולר

הרווח הנקי מפעילות המוליכים למחצה על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-2.9 מיליון דולר, גידול של 194% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

יתרת המזומנים של החברה נכון ל-30 לספטמבר 2017 הסתכמה ב-21.7 מיליון דולר; ב-2 באוקטובר 2017, התקבלו 22 מיליון דולר נוספים כחלק מהתשלום השני עבור מכירת חטיבת ה-PCB של החברה

תחזית לרבעון הרביעי של 2017:

הכנסות הרבעון הרביעי צפויות לגדול ולהסתכם ב-24-25 מיליון דולר. ההוצאות התפעוליות צפויות לרדת הודות להתמקדותה של קמטק בתחום בדיקות המוליכים למחצה. עקב כך, שיעור הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP צפוי להשתפר לכ-15% ברבעון הרביעי של 2017 עם שיפור נוסף ב-2018.

בשל השלמת המכירה של חטיבת ה-PCB של קמטק בסוף הרבעון השלישי של 2017, תוצאות חטיבה זו לא ייכללו בדוחות הכספיים של קמטק, ויכללו במסגרת פעילות מופסקת הן בתקופה הנוכחית אשר הסתיימה ב-30 בספטמבר, 2017, והן בתקופות ההשוואה. בעקבות המכירה של חטיבת ה-PCB, רשמה החברה הכנסה חד פעמית של 12.5 מיליון דולר הכלולה ברווח הנקי על בסיס GAAP בתוצאות הרבעון השלישי של 2017. סכום זה אינו נכלל בתוצאות על בסיס Non-GAAP. התאמה בין הנתונים הכספיים על בסיס GAAP והנתונים הכספיים שאינם על בסיס GAAP מוצגת בטבלאות הנתונים הכספיים הנכללות בהודעה לעיתונות זו.

חלוקת דיבידנד

דירקטוריון קמטק מודיע על חלוקת דיבידנד בסכום מצטבר של 4.9 מיליון דולר, או 14 סנט למניה. הדיבידנד ישולם ב-30 בנובמבר 2017 לבעלי מניות אשר החזיקו במניות החברה לאחר סגירת המסחר בנאסד"ק ב-22 בנובמבר 2017.

רפי עמית, מנכ"ל קמטק אמר: "החודשים האחרונים היו משמעותיים מאוד בעבור קמטק מבחינה אסטרטגית. השלמנו בהצלחה את מכירת חטיבת ה-PCB שלנו, חתמנו על הסכם פשרה עם רודולף וצמצמנו משמעותית את הוצאות פעילות המדפסות שלנו, FIT. בעקבות פעילויות אלו קמטק הפכה לחברה הממוקדת בבדיקות לתחום המוליכים למחצה, עם הפחתה משמעותית בהוצאות התפעוליות אשר תאפשר לנו להמשיך בצמיחה איתנה ומתמשכת ברווחיות."

מר עמית הוסיף: "תחזית ההכנסות שלנו לרבעון הרביעי מסמנת המשך צמיחה בהכנסות, המתבססת על מומנטום חזק בשווקים בהם אנו פועלים, ואנו לא רואים כל סימן לעונתיות או האטה בביקוש. אנו מתכוונים לנצל את המומנטום ואת ההזדמנויות אותן אנו מזהים בשווקי הקצה. לאחרונה סיימנו לפתח מספר טכנולוגיות פורצות דרך שיאפשרו לנו להגדיל את היקף שוק היעד שלנו. בנוסף, אנו מצפים כי הם גם יעזרו לנו להגדיל נתח השוק שלנו בתחומי המטרולוגיה והבדיקה. הצגנו את פלטפורמת הבדיקה החדשה שלנו, EagleT-I, לשוק בתחילת השנה וכבר ביצענו מספר מכירות ללקוחות משמעותיים. בנוסף, המערכת החדשה שלנו המותאמת לשוק מארזי התלת-ממד המתקדמים. EagleT-AP , נבדקה והותקנה אצל מספר לקוחות מפתח (Tier-1). המוצר הראה ביצועים מצוינים במונחי דיוק ותפוקה שהשאירו מאחור את הפתרונות המתקדמים ביותר של המתחרים שלנו. בעקבות המשוב החיובי מצד לקוחותינו אנו מצפים לקבל הזמנות למספר מערכות במהלך המחצית הראשונה של 2018. אנו סמוכים ובטוחים כי הישגים אלו יאפשרו לנו לבסס ולהגדיל את המובילות שלנו במגזר התלת-ממד בשוק המארזים המתקדמים, ולחזק את מעמדנו התחרותי".

"בעקבות קבלת 32 מיליון דולר במזומן כתוצאה ממכירת חטיבת ה-PCB שלנו, ולאור יתרת המזומנים הגבוהה במאזן, החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד בהיקף של 4.9 מיליון דולר לבעלי המניות. החלטה זו משקפת את הצלחתנו וכן את המיקוד שלנו להשאת ערך לבעלי המניות. אנו מתכוונים להוביל את החברה להמשך הצלחה מבחינה עסקית בשנים הקרובות אף בצורה נמרצת וממוקדת יותר".

תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2017

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2017 ב-23.8 מיליון דולר, גידול של 13% לעומת הכנסות של 21.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2017 ב-11.8 מיליון דולר (49.3% מההכנסות ו-49.4% מההכנסות בהתאמה), בהשוואה ל-4.4 מיליון דולר על בסיס GAAP (20.9% מההכנסות)  ול-9.3 מיליון דולר על בסיס non-GAAP (44.4% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016. הרווח הגולמי על בסיס GAAP של הרבעון השלישי של שנת 2016 כולל הוצאה חד-פעמית הקשורה ל-FIT, פעילות המדפסות של קמטק. השוני ברווח הגולמי נובע בעיקר מתמהיל המוצרים והמכירות ברבעון הנוכחי.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 ב-2.8 מיליון דולר (12.0% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי GAAP של 0.3 מיליון דולר (1.4% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 ב-2.9 מיליון דולר (12.3% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 1.3 מיליון דולר (6.0% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 ב-11.7 מיליון דולר או 33 סנט למניה בדילול מלא. בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 1.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2016. רווח זה כולל הכנסה בסך 2.8 מיליון דולר מהפעילות הנמשכת והכנסה בסך 8.9 מיליון דולר מהפעילות המופסקת.

הרווח הנקי על בסיס non-GAAP מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2017 ב-2.9 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 1.0 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2016.

נכון ל-30 בספטמבר 2017, היו בידי קמטק מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 21.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-19.7 מיליון דולר ב-30 ביוני 2017. במהלך הרבעון השלישי שילמה קמטק לרודולף 13 מיליון דולר במסגרת הסכם פשרה. בנוסף קיבלה קמטק 10 מיליון דולר הקשורים למכירת חטיבת ה-PCB של החברה. ב-2 באוקטובר 2017 קיבלה קמטק 22 מיליון דולר נוספים הקשורים למכירת חטיבת ה-PCB שלה.