דמוקרטיה פעילה בתיכון רוגוזין: מאות תלמידים השתתפו בבחירות המקוונות למועצת התלמידים - 0404
+
דמוקרטיה פעילה בתיכון רוגוזין: מאות תלמידים השתתפו בבחירות המקוונות למועצת התלמידים דוברות קריית אתא

דמוקרטיה פעילה בתיכון רוגוזין: מאות תלמידים השתתפו בבחירות המקוונות למועצת התלמידים

השבוע התקיימו בחטיבה העליונה רוגוזין בחירות למועצת התלמידים הבית ספרית.

לקראת הליך הבחירות הוגדר בביה"ס "שבוע דמוקרטיה" אשר במהלכו מחנכי הכיתות קיימו שיעורי חינוך בנושא והדגישו את חשיבות הליך הבחירות.

פאנל חגיגי, נערך ביום הבחירות, בו הציגו התלמידים המועמדים את חזונם ומצעם האישי, בניסיון לזכות בקולות הבוחרים. המועמדים ענו על שאלות בנושאים שונים והביעו את עמדתם האישית. בין הנושאים שנידונו: הנהגת תלבושת חופשית בימי שישי, הפסקות פעילות, התנדבויות בבית הספר ובקהילה, לוח מבחנים ועוד.

הבחירות השנה התקיימו לראשונה באופן מקוון, כחלק מהמדיניות הבית ספרית לשמירה על איכות הסביבה וחינוך לקיימות. בהינתן האות, נשלח לכל הטלפונים הסלולריים של תלמידי ביה"ס קישור, באמצעותו הם הצביעו בטופס הבחירות המקוון.

מועצת התלמידים הבית ספרית הנבחרת מורכבת מנציגים משלוש השכבות- י', י"א וי"ב אשר נבחרו על ידי תלמידי השכבה באופן דמוקרטי.

דוברות קריית אתא