תוקם ועדת חקירה לבדיקת מעורבות ממשלות זרות במימון התארגנויות פוליטיות ופעולות לפגיעה בחיילי צה״ל - 0404
+
תוקם ועדת חקירה לבדיקת מעורבות ממשלות זרות במימון התארגנויות פוליטיות ופעולות לפגיעה בחיילי צה״ל דוברות הכנסת

תוקם ועדת חקירה לבדיקת מעורבות ממשלות זרות במימון התארגנויות פוליטיות ופעולות לפגיעה בחיילי צה״ל

בישיבת ראשי הקואליציה סוכם פה אחד על תמיכה בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מעורבות ממשלות זרות במימון התארגנויות פוליטיות ופעולות לפגיעה בחיילי צה״ל.