קטין יהודי עוכב במהלך סיור בהר הבית בחשד שהשתחווה - 0404
+