קטין יהודי עוכב במהלך סיור בהר הבית בחשד שהשתחווה - 0404
קטין יהודי עוכב במהלך סיור בהר הבית בחשד שהשתחווה חדשות 0404

קטין יהודי עוכב במהלך סיור בהר הבית בחשד שהשתחווה