הסכמי ענק לאורד: הזמנות בהיקף מצטבר של כ-100 מיליון ש"ח - 0404
+
הסכמי ענק לאורד: הזמנות בהיקף מצטבר של כ-100 מיליון ש"ח

הסכמי ענק לאורד: הזמנות בהיקף מצטבר של כ-100 מיליון ש"ח

חברת אורד המתמחה בביצוע פרויקטים בתחום המתח הנמוך, בשליטת משפחת אדורם וסולג פיתוח, מדווחת על קבלת הזמנות בהיקף כולל כ-100 מיליון ש"ח, בשיתוף עם חברת הבת (בשליטה ובעלות מלאה) סולארפאוור בע"מ.

במסגרת פרויקט להקמת ארבע תחנות כוח בנגב תספק אורד שירותי תכנון והקמה לחברת שיכון ובינוי. הפרויקט כולל הקמת מערכת סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לייצור חשמל בהספק מותקן כולל של 35.5 מגהוואט, עבודות הנדסה אזרחית באתרים, הקמת שדה סולארי, סלילת תשתית כבלים לנקודת החיבור לחברת החשמל ומיגון השדות במערכות האבטחה של אורד על פי דרישות הרגולציה. הפרויקט צפוי להסתיים בין החודשים אוגוסט לדצמבר 2018.

כמו כן, סוכם כי יסופקו לחברת שיכון ובינוי שירותי תפעול ותחזוקה של המתקנים שייבנו במסגרת הפרויקט ושל מתקנים נוספים לתקופה של 10 שנים, בעלות שנתית של 2 מיליון ש"ח, עם מועדי יציאה בכל 3 שנים.

הזמנה זו מצטרפת להסכמי שירות נוספים אותן קיבלה אורד בשנת 2017 בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח.

נותרו מכסות של כ-740 מגהוואט להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים מרשות החשמל.