בג"ץ דחה עתירת עיריית חיפה למנוע בחינת הקמת מועצה תעשייתית במתחם בז"ן - 0404
+
בג"ץ דחה עתירת עיריית חיפה למנוע בחינת הקמת מועצה תעשייתית במתחם בז"ן חדשות 0404

בג"ץ דחה עתירת עיריית חיפה למנוע בחינת הקמת מועצה תעשייתית במתחם בז"ן

ראשי הערים קריית אתא, חיפה, נשר וזבולון עתרו נגד כוונת וועדת החקירה הגיאוגרפית שמינה שר הפנים דרעי, לדון בהקמת מועצה תעשייתית במתחם. בג"ץ דחה את טענתם וביטל את צו הביניים שמנע את המשך הדיונים בחודשים האחרונים משום שמדובר בעתירה מוקדמת.

בג"צ דחה את עתירת הרשויות המקומיות הגובלות במתחם בתי הזיקוק, שדרשו למנוע מהוועדה הגיאוגרפית לדון בנושא הקמת מועצה תעשייתית במתחם בז"ן. השופטים בהרכב בראשות פוגלמן, מזוז וברק-ארז דחו את עתירת הרשויות המקומיות משום שסברו שמדובר בעתירה מוקדמת. כעת תוכל הוועדה לבחון את אפשרות הקמת מועצה מקומית תעשייתית במתחם בז"ן, במקביל לבחינת האפשרות חלוקת ההכנסות לרשויות נוספות הסמוכות למתחם.

ועדת החקירה הגאוגרפית חיפה בראשותו של מר עמרם קלעג'י תחדש את דיוניה בשבועות הקרובים, תשמע בעלי עניין ותעביר את המלצותיה למשרד הפנים בתוך מספר חודשים.

שר הפנים, אריה דרעי: "החלטת בג"ץ מעידה על כך שהוועדות צריכות ורשאיות לבחון מגוון של אפשרויות על מנת שתוכלנה להמליץ על החלופה המיטבית לפתרון הסוגיה ולקידום הצדק החלוקתי. בטוחני שהוועדה תבצע את עבודתה נאמנה ותעביר את המלצתה תוך בחינה של שלל הסוגיות העומדות לפתחה".