מחאת הנכים: דרך ההגנה בכניסה לחיפה נחסמה - 0404
+
מחאת הנכים: דרך ההגנה בכניסה לחיפה נחסמה

מחאת הנכים: דרך ההגנה בכניסה לחיפה נחסמה

דרך ההגנה בכניסה לחיפה נחסמה מכיוון דרום לצפון ע"י שמונה כלי רכב ממחאת הנכים.

ניידות תנועה במקום פועלות להכוונת התנועה.