20 שנות מאסר נגזרו על ראש מועצת ג'וליס לשעבר, סלמאן עאמר - 0404