פתיחת שטחי אימונים למטיילים וכביש 10 לתנועה במהלך חגי תשרי ואזהרה מפני כניסה לשטחי A ולשדות מוקשים - 0404
+
פתיחת שטחי אימונים למטיילים וכביש 10 לתנועה במהלך חגי תשרי ואזהרה מפני כניסה לשטחי A ולשדות מוקשים חדשות 0404

פתיחת שטחי אימונים למטיילים וכביש 10 לתנועה במהלך חגי תשרי ואזהרה מפני כניסה לשטחי A ולשדות מוקשים

במהלך החגים יתקיימו כסדרם אימונים בחלק משטחי האש, לרבות אימונים באש חיה כחלק מהמוכנות וההיערכות הביטחונית הכוללת. בהתאם לכך, מתבקשים המטיילים לנהוג בזהירות ובהתאם להנחיות ולוודא כי אינם נכנסים בשוגג לשטחי אימונים של צה"ל. מידע על שטחי האימונים שיפתחו ניתן לקבל במוקדי הטלפונים לפי החלוקה לאזורים, כמפורט בסוף ההודעה.
 
כל כניסה לשטחי אימונים של צה"ל מחייבת תיאום מראש וקבלת אישור בכתב מצה"ל. כניסה לשטחי אימונים ללא תיאום מסכנת את חיי המטיילים ומהווה עבירה על החוק.
 
דובר צה"ל מבקש להדגיש בפני ציבור המטיילים כי קיים איסור לחצות גדרות ולהיכנס למקומות מגודרים ומשולטים, וביניהם שדות מוקשים המסומנים באמצעות גדר תיל ושילוט צהוב-אדום. חשוב לדעת כי קיימת סכנה מהיסחפות מוקשים.
 
בנוסף, על אזרחי ישראל לנהוג בזהירות ובהתאם להנחיות ולוודא כי אינם נכנסים בשוגג לשטחי A שבאזור יהודה ושומרון, פעולה המהווה עבירה על החוק בהתאם לצו מפקד פיקוד המרכז. שטחי A מסומנים בשילוט אדום המזהיר מפני סכנת חיים.
 
כמו כן, בהתאם להחלטת מפקד פיקוד הדרום, אלוף אייל זמיר, ובהתאם להערכת המצב בצה"ל, הוחלט על פתיחתו של כביש 10 לתנועה במקטע שבין עזוז, דרך הר כרכום ועד מפגש הצירים 10 ו-12, בתאריכים 05.10.2017 – 12.10.2017 בין השעות 07:30 – 18:00.
 
לשם תיאום כניסה למסלולים ולמעיינות או באירועים חריגים במרחב יהודה ושומרון יש ליצור קשר עם המוקדים האזרחיים במספר 1208. בנוסף, במהלך החגים יתאפשרו טיולים מאובטחים במרחב איו"ש.
 
מספרי טלפון לבירור ולתיאום:
 
דרום- 08-9902926/7
מרכז- 02-5305042
צפון- מרחב  הגולן- 04-6977224
שאר מרחב הצפון– 04-6512272/8