שר החקלאות הכיר בקנאביס הרפואי כענף חקלאי «
+
שר החקלאות הכיר בקנאביס הרפואי כענף חקלאי ויקיפדיה

שר החקלאות הכיר בקנאביס הרפואי כענף חקלאי

שר החקלאות, אורי אריאל, החליט להפוך את גידול הקנאביס הרפואי בישראל לענף חקלאי.

משמעות המהלך הינה כי החקלאים שיגדלו קנאביס לצורכי רפואה יזכו לתמיכה, מענקים, הקצאות מים והדרכה בגידול ממשרד החקלאות. הקנאביס שיוכר כענף חקלאי הינו ברמת איכות רפואי Medical Grade Cannabis. 

על פי תחשיבי המשרד עלות הקמה של חוות קנאביס עומד על כ- 1.5 מיליון ש"ח לדונם, והתשואה לגידול קנאביס רווחית רק כאשר יהיו בבעלות המגדל מ- 4 דונם ומעלה, ונאמדת בכ- 380 אלף ש"ח לדונם

לצד ההחלטה שתביא לשדרוג הענף, שר החקלאות הורה למדען הראשי במשרד החקלאות ולמנהל מינהל המחקר החקלאי (וולקני) להמשיך בשיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח החקלאי, לקידום המחקר החקלאי הבסיסי והיישומי בתחום קנאביס רפואי.