יום לימודים ארוך לתלמידי קריית אתא - 0404
+
יום לימודים ארוך לתלמידי קריית אתא עיריית קריית אתא

יום לימודים ארוך לתלמידי קריית אתא

במסגרת המדיניות העירונית לקידום נושא החינוך בעיר, החליט ראש העיר, יעקב פרץ על הרחבת התוכנית מיל"ת (מסגרות יום לימודיות תוספתיות) עבור תלמידי כיתות ה'-ו' בכל בתי הספר היסודיים בעיר במטרה לצמצם פערים לימודיים ולתת הזדמנות שווה לתלמידים במערכת החינוך כך שיהיו מוכנים לקראת המעבר מביה"ס יסודי לחטיבה.

תכנית מיל”ת היא תכנית כלל-ארצית לקידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי. התכנית מאריכה את יום הלימודים ומעניקה מעטפת טיפולית-מטפחת במטרה לקדמם על-ידי תוספת שעות לימוד במקצועות הליבה (שפה ומתמטיקה). במסגרת התכנית יקבלו התלמידים תוספת של שעתיים, 4 ימים בשבוע (סה"כ 8 שעות שבועיות לתלמיד) כולל ארוחת צהריים חמה ופעילויות העשרה מגוונות.

עיריית קריית אתא הינה הרשות היחידה באזור שהחליטה להפעיל  יום לימודים ארוך מעבר לשעות התקן. בשלב הראשון התוכנית תופעל עבור תלמידי כיתות ה'-ו' ובהמשך תתרחב גם עבור תלמידי כיתות ג'-ד'. התכנית מופעלת על ידי צוות של מורים ואנשי מקצוע והיא מורכבת מתכנים לימודיים ופעילויות נוספות הכוללות העשרה וטיפול פרטני לילדים בעלי ליקויי למידה, קשיים רגשיים והתפתחותיים ועוד. המרכיב הלימודי בתכנית משלים את תכנית הלימודים הבית ספרית, ומהווה המשך ישיר של יום הלימודים הרגיל בעבור הילדים.

השבוע נערכה ישיבת עבודה בהשתתפות ראש העיר יעקב פרץ, מנהל מחלקת החינוך, מנהלי בתי הספר היסודיים ומפקחי משרד החינוך. לדברי מפקחת משרד החינוך, הדס ריבנוביץ, "מדובר בהחלטה אמיצה ומעצימה של ראש העיר בכל הנוגע לקידום תלמידים. בקרית אתא קיימת פלטפורמה אירגונית מיטבית להפעלת התכנית בעיר".