מינויים חדשים בצה״ל «
+
מינויים חדשים בצה״ל 0404

מינויים חדשים בצה״ל

שורה של מינויים חדשים בצה״ל. שר הביטחון צפוי לאשר את כל המינויים.

המינויים החדשים:

– אל״ם תומר כהן ימונה למפקד עוצבת קלע דוד
– אל״ם גלעד עמית ימונה לקצין אג״ם פיקוד המרכז
– אל״ם רועי שטרית ימונה לראש מחלקת אימונים בזרוע היבשה
– אל״ם עמית ימונה למפקד בסיס חצור
– אל״ם גלעד ימונה למפקד בסיס רמון
– אל״ם יובל ימונה למפקד בית הספר לטיסה
– סא״ל עמירם ימונה למפקד בסיס שדה דב ויועלה לדרגת אל״מ
– סא״ל מתן ימונה למפקד בסיס עובדה ויועלה לדרגת אל״מ
– אל״ם ר׳ ימונה למפקד יחידה 504
– אל״ם ר׳ תמונה לרמ״ח תוא״ר באמ״ן
– אל״ם רונן כהן ימונה לקצין הלוגיסטיקה של פיקוד הצפון
– אל״ם יעקב דקר ימונה למטל״פ מרכז
– סא״ל אנגל לורן ימונה לרמ״ח אג״ם באגף התקשוב ויועלה לדרגת אל״מ
– סא״ל מ׳ תמונה למפקד היחידה הטכנולוגית של אגף המודיעין ותועלה לדרגת אל״מ
בנוסף סוכמו הקצינים הבאים ללימודים בחו"ל: אל״ם שלומי בינדר, אל״ם יובל גז, אל״ם ברק חירם, אל״ם עודד מחיל האוויר ואל״ם י׳ מחיל המודיעין.