מועצה אזורית ערבה תיכונה תקצה שטחים להקמת שמורת טבע בתמורה לשטחי חקלאות - 0404
+
מועצה אזורית ערבה תיכונה תקצה שטחים להקמת שמורת טבע בתמורה לשטחי חקלאות

מועצה אזורית ערבה תיכונה תקצה שטחים להקמת שמורת טבע בתמורה לשטחי חקלאות

במסגרת שיתופי הפעולה הרבים בין מועצה אזורית הערבה התיכונה, לבין רשות הטבע והגנים, במטרה להגדיר אזורים לפיתוח ואזורים לשימור, בישיבת מליאת המועצה האזורית ערבה תיכונה התקבלה החלטה לאשר את החלק האחרון בהסכם "קול אמריקה"  להקצאת שטחים לטובת שמורת טבע חדשה העתידה לקום בסמוך למושב עידן- 'עין עופרים' ובתמורה יתקבלו שטחים לטובת הרחבת החקלאות בערבה.

מדובר בשטחים השייכים למועצה אזורית ערבה תיכונה שיועברו לרשות רט"ג (רשות הטבע והגנים)  ונמצאים בסמוך לשטחים החקלאיים של מושב עידן. המלצת המועצה הועברה לוועדה המחוזית, ולאחר אישורה, רט"ג תכשיר שטחים אלו לשמורת טבע בלב המדבר.

שמורת הטבע מתוכננת להשתרע על שטח של כ- 28,000 דונם, שטח השמורה יורכב משטחי מועצה אזורית ערבה תיכונה ומועצה אזורית תמר. ברט"ג יתחייבו כי למרות הקמת השמורה, בשטחים אלו ישמרו ערכי הטבע. חלק מהפארק יוקצה לקמפינג, יוקם בו חניון לילה ללינת אוהלים ותותר בו פעילות ארעית בלבד.

השטח מיועד לשימור במצבו הטבעי  תוך הקפדה על ערכי המדבר הצומח החי וערוצי הנחל, בהתאם לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, לרבות הקפדה על שמירת ערכי נוף, מורשת וטיילות, וכן יהיו מחויבים לשמור על החי, הצומח, והדומם במצבם הטבעי ולאפשר את אישוש בית הגידול.

בשטחי השמורה שיוקצו למטיילים יסללו שבילי הליכה וטיול, וכן יוקמו תצפיות, פינות ישיבה ופיקניק וכו'. בנוסף, בשטח השמורה תתקיים פעילות חינוכית לימודית להכרת הטבע ושימור המרחב האקולוגי.

בתמורה לשטחים אלו וכחלק מהסכם 'קול אמריקה', מועצה אזורית ערבה תיכונה תקבל שטחים המיועדים לחקלאות לשם הרחבת הפעילות החקלאית הענפה בערבה, המתבצעת כיום ב- 500 משקים חקלאיים המשתרעים על פני 28,000 דונם ומייצרים כ- 60 אחוזים מכלל ייצוא הירקות הטריים מישראל. השטחים הנוספים ממוקמים בין חצבה לעין חצבה

ראש המועצה ד"ר אייל בלום התייחס להחלטה ואמר: "כחלק מהסכם קול אמריקה ומתוך דאגה שלנו, כמועצה, לאזן בין חשיבות הקצאת שטחים לפיתוח, למגורים, תעשייה, חקלאות וכו'. אנו דואגים גם לשימור ערכי הטבע המדברי הייחודי.  הקמת שמורת טבע 'עין עופרים' תחזק את התיירות בערבה ובמקביל אנו פועלים להקצאת שטחים נוספים לחקלאות המהווים חלק מתכנית ההתרחבות בערבה. בימים אלו מתבצעות עבודות היסטוריות להרחבת ההתיישבות בערבה והקמת יישוב חדש. לשטחי חקלאות נוספים חשיבות רבה כאפיק תעסוקתית במקביל לפיתוח אזור התעשייה ותחומים נוספים".