עוקפים את בית המשפט: בנט ושקד הכריזו על חוק שיכבול את ידי בג״ץ - 0404
+
עוקפים את בית המשפט: בנט ושקד הכריזו על חוק שיכבול את ידי בג״ץ עודד קרני

עוקפים את בית המשפט: בנט ושקד הכריזו על חוק שיכבול את ידי בג״ץ

השרים נפתלי בנט ואיילת שקד גיבשו תכנית משפטית שמטרתה : *השלמת חוקה לישראל אשר תביא להשבת האיזון בין שלוש הרשויות בישראל.

התכנית גובשה נוכח שורה של פסקי דין שניתנו לאחרונה על ידי בית המשפט העליון והפרו את הסטטוס קוו שהתקיים לאורך שנים בין הרשויות המחוקקת והמבצעת לרשות השופטת.

לפני כחודש קבע בית המשפט כי נתונה לו הסמכות לפסול דברי חקיקה שהכנסת אישרה אך ורק בשל איכות הדיון.
בפסק הדין שניתן זמן קצר לאחר מכן רמז בית המשפט כי ניתן להתעלם מסעיף שמירת הדינים המופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו (סעיף שמירת הדינים הוא סעיף המשריין את דברי החקיקה שעיצבו את דמותה היהודית של ישראל כגון חוק השבות).

לא עברו יותר ממספר ימים ופסק הדין שניתן בעניין התקציב הדו-שנתי הודיע על פסילתו, באופן חסר תקדים, של סעיף המופיע בחוק יסוד.

לאור אירועים אלו ועוד גיבשו השרים שקד ובנט תכנית משפטית להשלמת חוקה ישראלית שתביא להסדרת היחסים בין הרשויות ותסייע בידי הממשלה להוציא לפועל את מדיניותה.

התכנית תכלול את שני הפרקים החסרים בחוקה הישראלית:

חוק יסוד "הלאום", אשר יהווה את פרק העקרונות בחוקה והוא כבר בעיצומו של הליך החקיקה, וחוק יסוד "החקיקה", אשר ישלים את הפרק המשטרי החסר בחוקה הישראלית ויצטרף לחוקי היסוד: הכנסת, הממשלה והשפיטה.

חוק יסוד החקיקה החדש יכלול בתוכו פסקת התגברות המסדירה מצבים בהם בית המשפט פסל חוק והכנסת שבה ומחוקקת אותו בתנאים מסויימים.

סעיפים נוספים בחוק יסוד החקיקה ייקבעו את הדרך המיוחדת בה יש לחוקק חוקי יסוד ואת העובדה כי אלה אינם נתונים לביקורת שיפוטית כפי שמקובל ברוב מדינות העולם.

השר בנט:* ״בתקופה האחרונה בג״צ פסל חוקי כנסת והחלטות ממשלה כמו המתווה להוצאת המסתננים, חוק התקציב ושלילת תושבות של אנשי חמאס.
מצב חדש זה, בו ביטול חוקים הפך לדבר שבשיגרה, ייאלץ אותנו, המחוקקים שנבחרנו על ידי הציבור, לפעול להשיב את האיזון הראוי בין הרשויות.
ואת זאת אנו עושים היום״

השרה שקד: "חוק יסוד החקיקה יגדיר בצורה ברורה את גבולות הביקורת השיפוטית, את הליך החקיקה וחקיקת חוקי יסוד ואת הדיאלוג בין בית המשפט והכנסת. החוק צריך להתגבש בהסכמה ציבורית רחבה ככל שניתן״.

השרים הגדירו את יישום התכנית כיעד מרכזי לממשלה הנוכחית במושב הקרוב ויציגו אותה במלואה בישיבת ראשי מפלגות הקרובה.