שרת המשפטים איילת שקד בוחנת: תיקון חוק לקיצור תקופת מאסר לקטינים לחצי - 0404
+
שרת המשפטים איילת שקד בוחנת: תיקון חוק לקיצור תקופת מאסר לקטינים לחצי

שרת המשפטים איילת שקד בוחנת: תיקון חוק לקיצור תקופת מאסר לקטינים לחצי

שרת המשפטים איילת שקד כינסה הבוקר ישיבה בהשתתפות גורמים מהרשות לשיקום האסיר, וועדת השחרורים, נשיאת ביהמ"ש לנוער, נציגי הסנגוריה הציבורית, נציגי פרקליטות, נציגי מחלקת חנינות, נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה פלילי, נציגי משרד הרווחה, נציגי משרד האוצר, נציגי בתי המשפט הקהילתיים, נציגי משטרת ישראל, נציגי המועצה לשלום הילד ונציגי משרד החינוך.

מטרת הפגישה: בחינה מחודשת של נוהל קיצור תקופת מאסר לקטינים.

כיום, ניתן לשחרר קטינים ממאסר אחרי ריצוי שני שליש מתקופת העונש. השרה ביקשה לבחון את האפשרות לשחררם לאחר מחצית מתקופת מאסרם. השרה החליטה לכנס את כל הגורמים הנ"ל ולבחון את הסוגיה בעקבות הצגה של נתונים המעידים על כך כי 75% מבני הנוער חוזרים לכלא לעומת 40% מהבגירים ובעקבות הצעת החוק הפרטית שהגיש ח"כ דב חנין בנושא.

נציגי הרשות לשיקום האסיר וגורמים שונים נוספים העלו טענה כי קיצור זמן תקופת המאסר לחצי יהווה תמריץ לקטינים להשתתף בתכניות שיקום, בעוד שכיום התמריץ כמעט ואינו קיים. כאשר קטין משתחרר לאחר ריצוי שני שליש מזמן מאסרו, נותרו לו מספר חודשים ספורים בלבד, ופעמים רבות הקטין יעדיף להשאר בכלא, אותו הוא מכיר, מאשר לעבור לתכנית שיקומית. כאשר תקופת השחרור המוקדם על תנאי תתארך, בהתאמה יעלה התמריץ, לעניות דעתם של גורמי המקצוע, להשתתף בתכניות שיקומיות שיכינו את הקטין לחיי קהילה, ויהיו אפקטיביים יותר עבורו ועבור החברה במניעת חזרתו לכלא.

הפגישה שנערכה היום היא חלק מהליך רחב יותר שמבקשת לבחון השרה בנושא טיפול ושיקום קטינים בכלא; בתוך כך למשל הוכרז כי החל מינואר 2018 יפעלו וועדות שחרור ייעודיות בראשות שופטי נוער.

בסוף הפגישה הכריזה השרה על הקמת צוות ייעודי עם נציגי הגורמים השונים, ובראשות אנשי משרד המשפטים, אשר ייבחן בין היתר יצירת רצף טיפולי ומסגרות שיקומיות לקטינים היוצאים מהכלא, יצירת תכניות שיקום מהירות יותר לשלבים מוקדמים יותר במאסר, בחינה מחודשת של הגדרת "קטין" בחוק, ככזה שכולל גם "בוגר צעיר", בעקבות שינויים חברתיים ועוד..

השרה שקד: "עם כניסתה של שנה חדשה, המסמלת ביהדות אפשרות לפתוח דף חדש ונקי, קיימתי דיון בסוגיית קיצור תקופת המאסר לקטינים. אני מאמינה כי הארכת תקופת השחרור ושימת דגש על שיקום הקטין מהווה רווח נקי גם עבור הנערים עצמם הזוכים להזדמנות נוספת, וגם לנו כחברה המצליחה לחזור ולקלוט בתוכה את אותם הנערים ולא מוותרת עליהם".