תלונה לרשות השנייה בטענה ל״פייק ניוז״ בעניין רהיטי הגן בבית ראש הממשלה - 0404
+
תלונה לרשות השנייה בטענה ל״פייק ניוז״ בעניין רהיטי הגן בבית ראש הממשלה אבי אוחיון, לע״מ

תלונה לרשות השנייה בטענה ל״פייק ניוז״ בעניין רהיטי הגן בבית ראש הממשלה

משרד עורכי הדין יעל תותחני הגיש תלונה לנציב פניות הציבור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בטענה ל״פרסומים כוזבים ומטעים בתכנית חסכון של חברת החדשות״.

במכתבה ציינה עו״ד תותחני: ״מרשי, ה"ה אמיר שטרנברג וייטמן, מילא ידיי לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

1. כידוע, ביום 17/02/15 פורסם דו"ח מבקר המדינה בעניין הוצאות מעונות ראש הממשלה, בין היתר. במסגרת דו"ח זה נקבע, כי "בבדיקה ראשונית של נושא רכישת רהיטי הגן נמסר למשרד מבקר המדינה כי נרכשו רהיטי גן חדשים, הזהים לרהיטי הגן המצויים במעון הרשמי בירושלים, והועברו למעון הפרטי בקיסריה. ואולם לאחר פרסום העניין הוחזרו הרהיטים החדשים למעון הרשמי בירושלים.

2. יצוין, כי כבר בשנת 2014 הגיבה משפחת נתניהו לחשדות אלו והדגישה, כי "בתגובת לשכת ראש הממשלה ל"ידיעות אחרונות" נכתב כי לא ידוע להם על בדיקה של מבקר המדינה בנושא זה. בלשכה הבהירו כי "בניגוד לנטען, מערכת הריהוט שנרכשה נמצאת במעון הרשמי בירושלים, ולא בקיסריה…  וכי על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, 'מעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה'. הנוהל קובע שמשרד ראש הממשלה יממן על פי הצורך פריטי ריהוט חדשים למעון הפרטי מחוץ לירושלים, לצורך אירוח על ידי ראש הממשלה מתוקף תפקידו.סעיף 2ב(6) לנוהל 'השתתפות בהוצאות ראש ממשלה מכהן', קובע כי המדינה תשתתף בהחלפה או ברכישה של פריטי ריהוט במעון הפרטי 'אם מדובר בפריטים הנדרשים לצורך אירוח מבקרים המגיעים למעונו הפרטי של ראש הממשלה מתוקף תפקידו. פריטים כאלה יהיו רכוש המדינה ויוחזרו למשרד ראש הממשלה עם סיום תפקידו. מכאן ברור שבניגוד מוחלט לפרסומים, מדובר בהתנהלות תקינה על פי כל הנהלים"…

3. על אף האמור, בתכנית חסכון מיום 16/08/17, ראיין מר אורן וייגנפלד את ניקול ראידמן והטיח בפניה טענות אשר אינן נכונות, תוך שהוא מטעה את ציבור הצופים בבית ולהלן עיקרי הראיון הרלוונטיים לענייננו:

אורן וייגנפלד: לא צריך לספר לך, הגברת נתניהו רכשה על חשבון המדינה ריהוט גן למעון ראש הממשלה הרשמי והעבירה אותו לבית שלה בקיסריה..

ניקול ראידמן: אני דווקא ראיתי את ריהוט הגן הזה שם במעון…

אורן וייגנפלד: יש גם לפי החשד אחד כזה בקיסריה זהה לזה שיש בבלפור, היא שלחה את החדש לשם (לקיסריה – י.ת.)… (נכנס לדבריה של ניקול ראידמן – י.ת.) אבל בסדר… לזה יש כסף…

4. לאחר ששמע את דבריו של מר וויגנפלד, הבין מרשי כי עובדה ידועה היא שריהוט הגן החדש מצוי בביתו הפרטי של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו וכי זה נרכש, לכאורה, על חשבון משלם המיסים בניגוד לדין. עוד היה ברור למרשי, מדבריו של מר וייגנפלד, כאילו הגב' ראידמן לכאורה שיקרה כאשר הצהירה שראתה את ריהוט הגן בחדש במעון ראש הממשלה בירושלים.

5. דא עקא, כפי שהובהר לעיל, עסקינן בפייק ניוז – כך ממש! לא רק שריהוט הגן, לכל הפחות לגישת משרד ראש הממשלה, נרכש כדין אלא, שריהוט גן חדש זה מצוי במעון הרשמי של ראש הממשלה בירושלים וכי דווקא דבריה של הגב' ראידמן היו מדוייקים.

6. למותר לציין, כי אכן נקבע בסופו של יום, כי העובדות המוזכרות מעלה אינן מבססות כל עילה להגשת כתב אישום כנגד רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו.

7. זאת ועוד, להווי ידוע, כי תקנון מועצת העיתונות כי "עיתונות טובה חייבת לשרת את החברה באספקת מידע וביקורת בנושאים שיש בהם עניין ציבורי באופן אמין, אחראי והוגן." על פניו, הפרה חברת החדשות את ההוראות המפורטות להלן:

4א. לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדוייק, מטעה או מסולף.

5ג. העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את הבא להסתמך עליה בפרסום מבדיקת מהימנות הידיעה.

7א'. (תיקון 29.1.15) במקרים המתאימים, כאשר אדם או ארגון עלולים להיפגע מהפרסום, יש לבקש את תגובתם לפני הפרסום, תוך מתן הזדמנות הוגנת לתגובה ופרסומה.

12א' . א. עיתון ועיתונאי יכבדו בפרסומיהם את העיקרון היסודי שכל אדם הוא בחזקת חף מפשע אלא אם נמצא אשם בדין.

16 א. לא יעשו עיתון ועיתונאי שימוש לרעה במעמדם, בתפקידם או בכוחם לפרסם או להימנע מפרסום.

8. לאור האמור, הנך נדרש לבצע בדיקה וחקירה מתאימה ולהורות, בסופו של יום, לחברת החדשות, לפרסם תיקון של הדברים. יודגש, כי תופעת ה"פייק ניוז" פשטה ברחבי העולם וכי אל לה לרשות השנייה להתעלם מהטעיית הציבור התמים, המצפה לצרוך תוכן חדשותי אמין ואובייקטיבי״.