הוריקן אירמה: משרד החוץ מפנה את שליחי המדינה ובני משפחותיהם ממיאמי - 0404
+
הוריקן אירמה: משרד החוץ מפנה את שליחי המדינה ובני משפחותיהם ממיאמי מארק אוורטה, ויקיפדיה

הוריקן אירמה: משרד החוץ מפנה את שליחי המדינה ובני משפחותיהם ממיאמי

לאור מצב החירום שהוכרז במדינת פלורידה לקראת פגיעת הוריקן ״אירמה״ ובעקבות קריאתם של המושל ושל ראש העיא מיאמי-דייד לתושבים להתפנות מנתיב התקדמות הסופה, החליט משרד החוץ לפנות את שליחי המדינה ובני משפחותיהם ממיאמי עד שתעבור הסופה והרשויות יאשרו לתושבים לחזור לבתיהם.

לאור זאת, תהיה הקונסוליה הכללית של ישראל במיאמי סגורה עד הודעה חדשה.

הישראלים הנמצאים באזור נקראים להישמע להנחיות השלטונות במקום ולפעול על פיהן.

במקרי חירום, הישראלים הנמצאים במצוקה במיאמי ובאיזור בשל הסופה ונזקיה יוכלו לפנות למספרי החירום של הקונסוליה במיאמי:
+1-305-469-4466

+1 (786) 663-3780

משרד החוץ חוזר ומדגיש כי על הישראלים המתגוררים במיאמי ובאיזור להשמע לכל הוראות השלטונות.