רכישה שביעית לפרוטרום ב- 2017 «
+
רכישה שביעית לפרוטרום ב- 2017

רכישה שביעית לפרוטרום ב- 2017

חברת פרוטרום תעשיות בע"מ, אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי גלם הטבעיים הייחודיים, ממשיכה את תנופת הרכישות ואת יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית, מודיעה היום, כי חתמה על הסכם לרכישת כ- 51% ממניות החברה הישראלית תורפז תמציות בושם וטעם בע"מ ("תורפז"), לפי שווי חברה כולל, ללא מזומן וללא חוב, של כ- 53.7 מיליון ש"ח (כ- 15.1 מיליון דולר ארה"ב).

התמורה המשולמת על ידי פרוטרום בעבור המניות הינה כ- 14.5 מיליון ש"ח ובנוסף הזרימה פרוטרום לחברה השקעה של כ- 27 מיליון ש"ח.

הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות של תורפז החל מכ- 4 שנים ממועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של תורפז בשנתיים שקדמו למועד הודעת מימוש האופציה. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות חוב בנקאי.