אסתר חיות נבחרה רשמית לנשיאת בית המשפט העליון - 0404
אסתר חיות נבחרה רשמית לנשיאת בית המשפט העליון משרד המשפטים

אסתר חיות נבחרה רשמית לנשיאת בית המשפט העליון

אושר באופן רשמי מינויה של השופטת אסתר חיות לנשיאת בית המשפט העליון על ידי הוועדה לבחירת שופטים, במקומה של מרים נאור.

חברי הועדה איחלו הצלחה לנשיאה הנבחרת ולמשנה לנשיאה, הם יושבעו לתפקידם בסוף אוקטובר .

משרד המשפטים