אסתר חיות נבחרה רשמית לנשיאת בית המשפט העליון - 0404
+
אסתר חיות נבחרה רשמית לנשיאת בית המשפט העליון משרד המשפטים

אסתר חיות נבחרה רשמית לנשיאת בית המשפט העליון

אושר באופן רשמי מינויה של השופטת אסתר חיות לנשיאת בית המשפט העליון על ידי הוועדה לבחירת שופטים, במקומה של מרים נאור.

חברי הועדה איחלו הצלחה לנשיאה הנבחרת ולמשנה לנשיאה, הם יושבעו לתפקידם בסוף אוקטובר .

משרד המשפטים