קוצר צו ההרחקה וההגבלה של קטין כבן 14 משהיה באזור יהודה ושומרון - 0404
+
קוצר צו ההרחקה וההגבלה של קטין כבן 14 משהיה באזור יהודה ושומרון דוברות המשטרה

קוצר צו ההרחקה וההגבלה של קטין כבן 14 משהיה באזור יהודה ושומרון

בית המשפט הצבאי קיבל את ערעור בא כוחו של קטין כבן 14 והחליט לקצר את צו ההרחקה וההגבלה שקיבל בשלושה וחצי חודשים.

נשיא בית המשפט הצבאי לערעורים, אל"מ נתנאל בנישו, קיצר את הצו שנחתם בידי אלוף פיקוד מרכז, רוני נומה, במסגרתו נאסר עליו לשהות באזור יהודה ושומרון, מלבד תחום יישוב מגוריו ונאסר עליו לקיים קשר ישיר או עקיף עם 22 אנשים שונים במשך כחצי שנה.

בהחלטתו נימק נשיא בית המשפט וכתב כי "עמדתי על הפגיעה המוגברת הנגרמת מעצם שימוש בצווים מנהליים נגד קטין כה צעיר" – הוסיף השופט. "גם אם לא היה מנוס מהטלת הגבלות, נדרש היה לקצר את אורכן על מנת לבחון את השפעתן מחדש על הקטין לאחר פרק זמן קצר יותר. במיוחד אמורים הדברים כאשר מצויים אנו בפתח שנת לימודים, ונכון לאפשר לקטין הזדמנות להשתלב במוסד לימודים, גם אם זה נמצא באיזור, דבר אשר היה נמנע אל פי הצו".

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו מסר כי "אנחנו מברכים את בית המשפט על כך שהכיר בבעייתיות של צווים מהסוג הזה כלפי קטינים. אנו מקווים שהתופעה זאת של צווים מנהליים תופנה כלפי הטרור של האויב הערבי ולא כלפי אזרחים אשר השדרות נגדם ככל היותר הם במעשי מחאה כלפי הטרור הערבי".