סאטקום מערכות: תוצאות הרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2017 - 0404
+
סאטקום מערכות: תוצאות הרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2017 מיכאל קויימן, ויקיפדיה

סאטקום מערכות: תוצאות הרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2017

סאטקום מערכות פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2017:

ההכנסות למחצית הראשונה הסתכמו בכ-21 מיליון דולר: גידול של 34%.

הרווח התפעולי במחצית הסתכם בכ-0.68 מיליון דולר: גידול של כ-39%.

ההכנסות לרבעון השני הסתכמו בכ-11 מיליון דולר: גידול של 43%.

הרווח התפעולי לרבעון הסתכם בכ-0.27 מיליון דולר: גידול של כ-500%.

ההון העצמי לסוף המחצית הסתכם בכ-12.9 מיליון דולר, לעומת כ-10.9 מיליון דולר לסוף 2016.

הערכת השווי של החזקת החברה ב-5.9% ממניות 'וואיוק', נכון ל- 31.12.2016 הסתכמה בכ-9.7 מיליון דולר, ולא חל שינוי בשווי במהלך המחצית הראשונה

דן זיצ'ק, מנכ"ל החברה: "סאטקום מערכות מדווחת על הכנסות שיא לחברה וממשיכה להציג גידול עקבי בהכנסות, הן ביחס לתקופה המקבילה והן בהשוואה לרבעון הקודם. צמיחת החברה מתבססת על קידומן של עסקאות עליהן דיווחנו ברבעון הראשון ולאורך שנת 2016 אשר מתחילות לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה. הרבעון השני של השנה, הינו גם הרבעון השני ברציפות בו אנו מציגים גידול במגזר שירותי תקשורת הנתונים, שהינו תחום פעילות המתאפיין בעסקאות ארוכות טווח ויציבות, ומכאן גם הביטחון שלנו בהמשך הצמיחה. בנוסף, סאטקום מערכות מציגה גידול ברווח מפעילות שוטפת, בנטרול רווחים מוואיוק".