דקה לשבת עם סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן - 0404
+

דקה לשבת עם סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן

דקה לשבת עם סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, לפרשת 'כי תצא'.