משרד החוץ: ״ההחלטה - קריאה ליוניפי״ל לפעול כדי למנוע התעצמות חיזבאללה בדרום לבנון״ - 0404
+
משרד החוץ: ״ההחלטה – קריאה ליוניפי״ל לפעול כדי למנוע התעצמות חיזבאללה בדרום לבנון״ עמוס בן גרשום, לע״מ

משרד החוץ: ״ההחלטה – קריאה ליוניפי״ל לפעול כדי למנוע התעצמות חיזבאללה בדרום לבנון״

ישראל קוראת ליוניפי״ל להפעיל הסמכות שניתנה לו ולמנוע התעצמות חיזבאללה בדרום לבנון.

בנודעת משרד החוץ נמסר כי, ״ישראל מברכת על החלטת חידוש מנדט יוניפי״ל שמועצת הביטחון אימצה השבוע. חשיבות ההחלטה טמונה בקריאה ליוניפי״ל לפעול באופן תכליתי ומשמעותי כדי למנוע את התעצמות חיזבאללה בדרום לבנון.

ההחלטה מבטאת הכרה מצידה של מועצת הביטחון שהשינוי הכרחי ושיש להעניק ליוניפי״ל את הכלים ואת הגיבוי למצות את המנדט שלו באופן מלא.

ההחלטה מביאה לסיום מוצלח מאמץ בינסוכנותי של חודשים בהובלת רה״מ ומשרד החוץ כדי להעלות למודעות ולהביא לפעולה נמרצת יותר של מועצת הביטחון ושל יוניפי״ל בשטח.

ישראל מודה לארה״ב ולממשל טראמפ על המנהיגות שגילו. אנחנו מבקשים להביע תודה מיוחדת לשגרירת ארה״ב באו״ם ניקי היילי על נחישותה ומחויבותה להילחם בטרור ולשפר את המצב בדרום לבנון ועל ידידותה לישראל.

בעקבות ביקורו החשוב של מזכ״ל האו״ם בישראל, אנו מבקשים להביע את ציפייתנו שבהמשך למכתב ששיגר מזכ״ל באו״ם למועבי״ט ביחס ליוניפי״ל, יידע המזכ״ל להשתמש בכלים שההחלטה מהשבוע נותנת בידיו כדי להמשיך ולהנחיל את רוח הפעולה הנחושה בקרב כוח יוניפי״ל.

ישראל סבורה שרק פעולה נחושה של הכוח בהתאם להחלטה שאומצה השבוע תתרום לשימור היציבות, השקט והביטחון בגבול ישראל-לבנון.

ישראל מבקשת להודות למדינות שתורמות כוחות ליוניפי״ל״.