גם להפגין צריך בצדק - דקה לשבת עם הרב אלי בן דהן - 0404
+

גם להפגין צריך בצדק – דקה לשבת עם הרב אלי בן דהן

צפו: דקה לשבת עם סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן: גם צדק צריך לרדוף בצדק.

לתשומת לב המפגינים השונים…