המשטרה תפצה עצור על חיפוש בעירום. חוננו: "נחשף מחדל מערכתי חמור" - 0404
+
המשטרה תפצה עצור על חיפוש בעירום. חוננו: "נחשף מחדל מערכתי חמור" ארגון חוננו

המשטרה תפצה עצור על חיפוש בעירום. חוננו: "נחשף מחדל מערכתי חמור"

תושב הר חברון עבר חיפושים משפילים בעירום במהלך מעצר, ארגון חוננו תבע את המשטרה, השופט בפסק הדין: "לא היה מקום לערוך על התובע חיפוש בעודו ערום", וקבע כי המשטרה תפצה את התושב ב-40,000 ש"ח.

אחרי מסכת השפלות קשה שחווה ש' בחדרי החקירות ותאי המעצר של משטרת ישראל והשב"ס, התקבלה תביעה שהגיש באמצעות עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו לבית משפט השלום בירושלים. השופט קיבל את כל טענותיו ופסק פיצויים בגובה של 40,000 ש"ח.

ש' כעת תושב הר חברון ואב לשניים, היה עמוק בתוך שנת הלילה שלו כאשר שוטרים דפקו על דלת ביתו עם צו מעצר. הוא נלקח לתא מעצר במשטרת אריאל, שם המתין עד הבוקר. לפנות בוקר, לפני חקירה אליה נדרש, התבקש ש' על ידי השוטר להתפשט לגמרי ולהישאר עירום לצורך בדיקה. היות ולא הכיר את הנהלים הקבועים בחוק בנושא, ביצע את הפקודה.

לאחר החקירה נקבע דיון בבית משפט השלום בפתח תקוה, וסוהרים מיחידת נחשון, אשר אחראית בשרות בתי הסוהר על שינוע עצורים הגיעה לאסוף את ש'. שוב, באופן לא מוסבר וללא צורך בטחוני מכל סוג, פקדו הסוהרים על ש' להתפשט לצורך בדיקה נוספת. לא הועילו טענותיו כי הופשט אך לפני כמה שעות על ידי השוטרים, הסוהרים טענו שאינם סומכים על בדיקות של אחרים.

הדיון בבית המשפט בפתח תקוה הסתיים, ומעצרו הוארך ביום נוסף. הוא נלקח לבית המעצר במגרש הרוסים, ושם – איזו הפתעה – הוא הופשט שוב על ידי סוהרי השב"ס בטרם הוכנס אל התא. נזכיר, כי מופע הטירוף הזה בוצע על אדם שהוצא ממיטתו, ולא נעצר במהלך פשע או ארוע ביטחוני שישנו חשש שעל גופו ישנם חפצים אסורים או ניסיון להסליק חפצים שונים.

ש' אמנם שוחרר, אך פצע ההשפלה לא הגליד. באמצעות המחלקה האזרחית של ארגון חוננו, הגיש בבית משפט השלום בירושלים תביעה נגד משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. בתביעה נטען, כי הבדיקות המשפילות שבוצעו שלוש פעמים היו ללא שום חשד המצדיק בדיקות מסוג זה. זאת ועוד, הן בוצעו בניגוד לנהלי שב"ס ומשטרה, המחייבים בקשת רשות מהאסיר לביצוע הבדיקה וכן עריכת פרוטוקול מלא לבדיקה.

בפסק דינו, מאמץ השופט את גרסתו של העצור ומותח ביקורת על התנהלות המשטרה. באחת העדויות של השוטרים, הצביע השופט על סתירה מגוחכת בדבריו, כאשר בתחילתם טען כי כנתן לאסיר מגבת לכסות את גופו, ולבסוף טען שהסיט את ראשו ולא הסתכל. "דבר זה מעורר תמיהה", כתב השופט בציניות, "שכן באם השוטר לא מסתכל לא נותרת כל סיבה של אמת כי המשטרה תבקש את הישארותו של התובע בעירום בעת החיפוש".

את טענות התובע קיבל השופט במלואן, ומשטרת ישראל חוייבה בסכום של 40,000 ש"ח פיצוי לש', בתקוה שסכום זה ירתיע את רשויות האכיפה מלבצע הפרות דומות בעתיד.

עו"ד מנשה יאדו מהמחלקה האזרחית של חוננו שייצג את שמואל בדיון מסר "ההליך חשף רשימה ארוכה של ליקויים חמורים בהתנהלות המשטרה והשב"ס בקשר לחיפושים בעירום. ניתן לומר בוודאות כי רק בתחנת אריאל בוצעו בעשרים השנים האחרונות אלפי חיפושים לא חוקיים בעירום, בצורה שיטתית. נחשף מחדל מערכתי חמור לפיו משטרת ישראל וסוהרי יחידת נחשון לא מקיימים באופן קבוע הנחיות של שב"ס והיועמ"ש לממשלה. בנוסף, מעורר ההליך במלוא חריפותה את השאלה למי מחויבת הפרקליטות – לשלטון החוק או לרשויות השלטון. במקרה זה גוננה הפרקליטות על הפרות חוק מובהקות של המשטרה וחטאה למחוייבותה לשלטון החוק", דברי יאדו.

המחלקה האזרחית של ארגון חוננו הוקמה במטרה להגן ולקדם אינטרסים לאומיים-משפטיים של אזרחים מול רשויות החוק והביטחון. המחלקה עוסקת בהגנה מפני עוולות מצד גורמי האכיפה, עזרה לנפגעי טרור במיצוי הליכים והגברת האכיפה וההגנה מפני פגיעות לאומניות.