פרוטרום: הצעת רכש מלאה לאנזימוטק - 0404
+
פרוטרום: הצעת רכש מלאה לאנזימוטק מיכאל קויימן, ויקיפדיה

פרוטרום: הצעת רכש מלאה לאנזימוטק

פרוטרום תעשיות בע"מ, אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי גלם הטבעיים הייחודיים, מודיעה בזאת כי רכשה מ-Paulson & Co Inc. ("Paulson"), בעלת המניות הגדולה באנזימוטק, כ-9.2% ממניות אנזימוטק בע"מ, חברה הנסחרת בנאסד"ק, בתמורה לסכום כולל של כ-24.2 מיליון דולר ארה"ב, המשקף מחיר של 11.5 דולר ארה"ב למניה.

עם השלמת העסקה, מחזיקה פרוטרום בכ-19.13% מהון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק בהשקעה כוללת של כ-42.3 מיליון דולר, המשקפת מחיר ממוצע של 9.61 דולר למניה.

בכוונת פרוטרום לבצע בהקדם האפשרי הצעת רכש מלאה ומיוחדת לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אנזימוטק אשר אינן מוחזקות על ידה בתמורה למחיר מוצע של 11.5 דולר ארה"ב למניה.

בנוסף, ביום 23 באוגוסט, 2017 התקשרה פרוטרום עם Paulson בהסכם תמיכה להצעת הרכש, לפיו Paulson התחייבה, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם, לתמוך בהצעת הרכש ולמכור לפרוטרום, במסגרתה, את כל יתרת מניות אנזימוטק המוחזקות על ידה והמהוות כ-9.2% מהון המניות של אנזימוטק.

אנזימוטק מפתחת, מייצרת ומשווקת חומרי גלם ביו-אקטיביים חדשנים המבוססים על ליפידים (שומנים), לתעשיות תוספי התזונה, הבריאות, המזון הרפואי ותחליפי החלב לתינוקות. להערכת פרוטרום, לאנזימוטק ידע, מו"פ ומוצרים שחלקם מעניין ורלוונטי לעסקי הליבה של פרוטרום.

אורי יהודאי, נשיא ומנכ"ל פרוטרום, אמר היום: "עשינו עוד צעד משמעותי בכניסה להשקעה באנזימוטק לאחר שרכשנו כ-9.2% ממניות אנזימוטק, כמחצית מהמניות שמוחזקות על ידי Paulson, בעלת המניות הגדולה בחברה, שהסכימה בנוסף לתמוך בהצעת הרכש המלאה למניות אנזימוטק שבכוונתנו לבצע בהקדם ולמכור במסגרתה את יתרת אחזקתה בשיעור של כ-9.2%.

אנו רואים בהשקעה באנזימוטק כהשקעה ארוכת טווח, חשובה ואסטרטגית לפרוטרום בהנחה שנוכל להביא לשינוי משמעותי באסטרטגיה העסקית של אנזימוטק ובמימושה".